Elektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums

Native header: Elektrība un magnētisms. Laboratorijas praktikums
Author: RTU Radioelektronikās aparatūras projektēšanas un ekspluatācijas profesora grupa
Price: 1.55 €

Anotation:

Dotais metodiskais materiāls ir priekšmeta «Elektrība un magnētisms» Laboratorijas praktikuma otrā daļa, kura ar atbilstošu teorētisko bāzi nodrošina visus četrus pirmajā daļā aprakstītos laboratorijas darbus. 

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9984-32-049-6
Page count:
56
Language:
Latvian
Year:
2007