Biznesa ekonomika 3.izdevums

Native header: Biznesa ekonomika 3.izdevums
Author: Kjells Gunnars Hofs, Rasma Alsiņa
Price: 14.10 €
Industry: Economics

Anotation:

K.G. Hofa grāmata sniedz zināšanas uzņēmējdarbības ekonomikā. Mācību grāmatai ir plašs pielietojums – to var izmantot gan ekonomikas un vadībzinību studenti, apgūstot uzņēmējdarbības ekonomiku, gan inženierzinātnē un citās specialitātēs studējošie, kam uzņēmējdarbības ekonomika ir viens no mācību priekšmetiem. «Biznesa Ekonomika» kalpos arī uzņēmējiem un vadītājiem kā rokasgrāmata praktiskajā biznesa dzīvē. 

Šis ir trešais grāmatas izdevums latviešu valodā. Tā pamatā ir 2016.gada izdotās grāmatas «Bedrifts økonomi» 8.izdevums, kas jau ilgstoši ir Norvēģijā vispieprasītākā grāmata šajā jomā. 

Izdevums latviešu valodā ir pārveidots un piemērots mūsu apstākļiem, īpaši likumdošanas un praktisko jautājumu ziņā.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-19-252-4
Page count:
603
Language:
Latvian
Year:
2019