Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas

Native header: Akadēmiskā godīguma terminu vārdnīca. Akadēmiskā godīguma vispārējās vadlīnijas
Author: Loreta Tauginienė, u.c.
Price: 9.00 €

Anotation:

Pirmā akadēmiskajam godīgumam veltītā grāmata latviešu valodā. Izdevums sastāv no divām daļām: akadēmiskā godīguma terminu vārdnīcas un akadēmiskā godīguma vispārējajām vadlīnijām. Pirmajā daļā alfabētiskā kārtībā sniegti termini angļu valodā, katru ierakstu veido termins angļu valodā, termins latviešu valodā un definīcija latviešu valodā. Otrā daļa ir atbalsts pirmajai daļai, tā palīdz veidot vienotu izpratni par godīguma jautājumiem zinātnē un uzņēmējdarbībā. Vadlīnijas izklāsta minimālās prasības un atbildību dažādām akadēmiskajā darbā ieinteresētajām pusēm. Izdevums ir tulkojums latviešu valodā, tā pamatā ir projekta «Eiropas līmeņa tīkls akadēmiskā godīguma veicināšanai» atskaite, kas tapusi dažādu valstu un nozaru autoru kopdarba rezultātā.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-22-431-7
Page count:
161
Language:
Latvian
Year:
2020