Veidgriežņu projektēšana. Metodiskie norādījumi

Native header: Veidgriežņu projektēšana. Metodiskie norādījumi
Author: Rīgas Tehniskā universitātes Materiālu apstrādes tehnoloģijas katedra
Price: 1.93 €

Anotation:

Veidgriežņu projektēšana ir daļa no mācību priekšmeta «Griešanas teorija». Šajā priekšmeta daļā studējošiem ir iespēja iepazīties ar veidgriežņu ģeometriskajiem un konstruktīviem parametriem, kā arī ar veidgriežņu nostiprināšanas paņēmieniem. Metodiskie norādījumi paredzēti mašīnzinību specialitāšu studentiem.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9984-32-871-6
Page count:
43
Language:
Latvian
Year:
2003