Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums

Native header: Transporta sakaru līnijas. Laboratorijas praktikums
Author: V.Popovs
Price: 4.20 €

Anotation:

Laboratorijas praktikumā tiek apskatīti inženiermetožu aprēķina un kabeļu (simetrisko, koaksiālo un šķiedruoptisko) sakaru līniju parametru pamati, plaši izmantojami kabeļu tīklos tajā skaitā telekomunikāciju tīklos. Precīzi tiek apskatīta ciparu metožu modelēšanas un sakaru līniju pamatparametru eksperimentālo pētījumu metodika, tajā skaitā jautājumi par SKSL un KKSL parametru dispersijas frekvenci, trokšņu ietekme uz signālu pārraides noteikumiem telefonu līnijās, šķiedru optisko sakaru līniju parametru eksperimentālie pētījumi, kā arī sakaru līniju drošības modeļu pētījumi. Laboratorijas praktikumu varētu izmantot speciālisti kā metodējumu pa sakaru līniju parametru praktiskiem mērījumiem un studenti, kas specializējas telekomunikācijas nozarē.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9984-32-013-7
Page count:
77
Language:
Latvian
Year:
2007