Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)

Native header: Transporta sakaru līnijas (kabeļu sakaru līniju parametru aprēķinu pamati)
Author: V.Popovs
Price: 5.59 €

Anotation:

Sistematizētā veidā ir aplūkojamas sakara kabeļu līniju parametru aprēķina metodes SI sistēmā. Tiek doti katras kabeļu līnijas parametru skaitlisko aprēķinu piemēri Mathcad prog - rammā. Grāmata dod teorētiskos pamatus un sakara kabeļu līnijas parametrus aprēķinam. Grāmatu varētu izmantot gan speciālisti sakaru līniju projektēšanā, gan arī studenti, kuri specializējas telekomunikāciju nozarē.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9984-32-518-7
Page count:
114
Language:
Latvian
Year:
2008