Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva

Native header: Mihails Doļivo-Dobrovoļskis un trīsfāžu maiņstrāva
Author: G.Neidhēfers
Price: 7.05 €
Industry: Electronics, Physics

Anotation:

Vācijas Elektrotehniķu apvienība Elektrotehnikas vēstures komisija kopīgam darbam apvienojusi dažādu nozaru speciālistus, praktiķus un amatierus. Darbs aptver elektrotehnikas attīstību un tās ietekmi uz cilvēku dzīvi un darbu. Sarunas, zinātniskas konferences un publikācijas dod iespēju atspoguļot sasniegtos rezultātus, par tiem diskutēt un padarīt tos pieejamus plašai sabiedrībai.

Share article

Information about book

Publisher:
RTU Izdevniecība
ISBN:
978-9934-10-341-4
Page count:
304
Language:
Latvian
Year:
2012