Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Sāk nozīmīgu pētniecības projektu sporta nozares attīstībai

11. marts
.
.
.
Projektā pētnieki fokusēsies uz tehnoloģiju un rīku izstrādi, lai nodrošinātu tehniskajos sporta veidos nepieciešamā aprīkojuma materiālu īpašību pārbaudi un uzlabošanu. Plānotās aktivitātes saistās ar RTU līdzšinējām iestrādēm triboloģijas, metroloģijas un slīdēšanas īpašību izpētei dažādām mašīnbūves nozares detaļām un to kopsavilkumiem, tai skaitā renes sporta veidu sliecēm. Foto: Elīna Karaseva, RTU

Lai uzlabotu Latvijas sasniegumus sportā, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU), Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), Latvijas Universitātes, RTU Liepājas akadēmijas un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas zinātnieki uzsākuši nacionālas nozīmes pētniecības projektu «Inovācijas, metodikas un rekomendācijas sporta nozares attīstībai un pārvaldībai Latvijā». Tajā plānots pilnveidot tehniskajos sporta veidos nepieciešamā aprīkojuma novērtēšanu un izstrādāt metodes sportistu funkcionālo spēju un veselības monitorēšanai un treniņu efektivitātes veicināšanai.

Projektu īsteno valsts pētījumu programmā «Sports». 

Tajā iesaistīta vairāk nekā 80 cilvēku liela starpdisciplināra pētnieku grupa, kurai ir kompetences sporta zinātnes, datorzinātnes, bioloģijas, fizikas, medicīnas un inženierzinātņu jomās. Papildus tajā tiks iesaistīti visdažādākie sporta jomas pārstāvji – ne tikai sportisti, treneri, bērnu un jauniešu vecāki, bet arī speciālisti, kuri ir strādā sportistu veselības pārraudzības jomā, piemēram, sporta ārsti, ārsti, fizioterapeiti, u.c., sporta nozares vadītāji un politikas veidotāji.  

Projektā aktivitātes plānotas atsevišķās darba grupās. Viena no tām ir sporta tehnoloģiju attīstība, kura fokusēsies uz tehnoloģiju un rīku izstrādi, lai nodrošinātu tehniskajos sporta veidos nepieciešamā aprīkojuma materiālu īpašību pārbaudi un uzlabošanu. Plānotās aktivitātes saistās ar RTU līdzšinējām iestrādēm triboloģijas, metroloģijas un slīdēšanas īpašību izpētei dažādām mašīnbūves nozares detaļām un to kopsavilkumiem, tai skaitā renes sporta veidu sliecēm. RTU plāno attīstīt arī kompozītmateriālus sporta aprīkojuma būvei, aerodinamikas simulācijas un optimizāciju.

Tiks arī attīstīts pētniecības metodes un zināšanu bāze veselības un sporta zinātnēs, koncentrējoties uz sportistu veselību, funkcionālām spējām, treniņu metodikām un pieejām sasniegto rezultātu efektivitātes paaugstināšanai trīs mērķa grupās – pielāgotā sportā un tautas sportā iesaistītie sportisti, kā arī sportā iesaistītie bērni un jaunieši. Savukārt sporta nozares pārraudzības attīstībai tiks analizēti galvenie sporta attīstības statistikas rādītāji un izstrādāts rīku sporta statistikas apkopošanai un izmantošanai, kā arī sporta infrastruktūras klasifikators un kritēriji sporta infrastruktūras novērtēšanai, sagatavojot rekomendācijas sporta infrastruktūras plānošanai un vadīšanai Latvijā.  

Projekta īstenošanai piesaistīts valsts budžeta finansējums teju 4,2 miljonu eiro apmērā Latvijas Zinātnes padomes izsludinātā valsts pētījumu programmas «Sports» atklātajā konkursā. 

Projekts ilgs līdz 2026. gada nogalei.

Pieteikties projekta jaunumu ziņu lapas saņemšanai.

Jaunumi