Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Transportbūvju institūts

Transportbūvju institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Ainārs Paeglītis
Ķīpsalas iela 6A-336, Rīga
+371 67089223 

Institūtu sākot ar tā dibināšanas brīdi 1993. gadā vadīja profesors Dr. sc. ing. Juris Rihards Naudžuns. Kopš 2010.gada par institūta direktoru ievēlēts profesors Ainārs Paeglītis. 

Transportbūvju institūtā tiek nodrošinātas studijas būvniecības profila programmā «Būvniecība» ar transportbūvju novirziena apakšprogrammu bakalauru, maģistru un inženieru sagatavošanai, kā arī ģeodēzijas novirziena programmā «Ģeodēzija un kartogrāfija». Kopš 2003. gada studijas institūtā pārprofilētas uz bakalaura un maģistra profesionālo studiju programmu «Transportbūves», bet programma «Ģeodēzija un kartogrāfija» 2008. gadā aizvietota ar profesionālo studiju programmu «Ģeomātika».  Institūts nodrošina arī studijas doktorantūrā.

Sākuma periodā transportbūvju novirzienā specializēties varēja autoceļu, dzelzceļu (līdz 1996. g.), ostu un tiltu būvēs, bet ģeodēzijas novirzienā - ģeodēzijā, kartogrāfijā vai nekustamā īpašuma pārvaldībā.