Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Studentu atbalsta un lietvedības centrs

Studentu atbalsta un lietvedības centrs

Studentu atbalsta un lietvedības centrā (SALC) koledžasbakalaura un maģistra programmu studentiem palīdzēs risināt jautājumus, kas tieši saistīti ar mācību darbu.

Doktora līmeņa studentiem palīdzēs Doktorantu studiju nodaļā.

Ārzemju studentus apkalpos Starptautiskās sadarbības un ārzemju studentu departamentā.

Par apmaiņas studijām ārzemēs konsultēs Erasmus+ koordinatore, docente Dr. sc. ing. Marina Čerpinska:
Ķīpsalas 6A-459, +371 25123652,

Studentu atbalsta un lietvedības centrā varēsi saņemt rakstiskas izziņas iesniegšanai dažādām iestādēm, piemēram, bankai, Valsts ieņēmumu dienestam, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai u. c., iesniegt stipendiju iesniegumus, pārskaitīt iepriekšējo studiju priekšmetus, informēt par nodarbību apmeklējuma problēmām, par studiju pārtraukumiem u. c.

Tikšanās dienu un laiku jāsaskaņo, iepriekš vienojoties ar SALC darbinieci.

SALC darbinieki    Studiju programmas    Adrese    Tālrunis, e-pasts   
SALC vadītāja
Dace Šneidere
  

Mehatronika (RMCE0)
Mašīnu un aparātu būvniecība (RMCN0)
Ražošanas tehnoloģija (RMMR0)

Ķīpsalas iela 6A - 462    +371 67089708
   
Māra Čače     Ģeomātika (RBCE0, RBGE0)
Inovatīvie risinājumi ģeomātikā (RBMR0)
Medicīnas inženierija un fizika (RMCF0, RMGF0) 
Ķīpsalas iela 6A - 460    +371 67089263
   
Sintija Krasta       Būvniecība (RBCB0, RBGB0) Ķīpsalas iela 6A - 466    +371 29217435
   
Vera Kulakova     Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (RBCS0, RBGS0)
Siltumenerģētika  un siltumtehnika (RMCG0, RMGG0, RMCGS)
Ķīpsalas iela 6A - 460    +371 29287721
   
Larisa Parkova       Aviācijas transports (RMCA0, RMMA0)
Aeronautikas un transporta sistēmu inženierija (RMBS0)
Aerokosmisko sistēmu inženierija (RMMO0)
Ķīpsalas iela 6A - 466    +371 26458787   
+371 67089960  
   
Inese Roze     Inženiertehnika, mehānika un mašīnbūve (RMBM0, RMMM0)
Autotransporta inženierija (RMCW0, RMGW0, RMGWP)
Industriālais dizains (RMCX0)
Dzelzceļa inženierija (RMCH0, RMGH0)
Ķīpsalas iela 6A - 460   

+371 67089369
   

Ilze Rozentāle      

Būvniecība (koledža) (RBKB0)
Transportbūves (RBCT0, RBGT0)
Inovatīva ceļu un tiltu inženierija (RBMI0)

Ķīpsalas iela 6A - 466   +371 24501912
+371 67089223
   
Laura Uzule     Nepilna laika studiju programmas:
Autotransporta inženierija (NMCW0)
Būvniecība (NBCB0)
Mašīnu un aparātu būvniecība (NMCN0)
Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija (NBCS0)
Transportbūves (NBCT0)
Ķīpsalas iela 6A - 349B    +371 67089496