Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Mašīnbūves un biomedicīnas inženierijas institūts

Institūta direktora p. i. , asoc. prof., Dr. sc. ing. Artis Kromanis
Ķīpsalas iela 6B–413, Rīga
+371 26779672

MBII veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu inženierzinātņu un tehnoloģiju jomās vairākos virzienos: lietišķā mehānika, mašīnbūves tehnoloģija, siltumtehnika, ražošanas automatizācija, nanoinženierija un medicīnas inženierija.
Institūta zinātnieki iesaistīti nacionālo un starptautisko projektu īstenošanā, publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, piedalās un organizē zinātniskus pasākumus, ir autori vairākiem patentētiem izgudrojumiem, kā arī zinātībai.

MBII sadarbojas ar Latvijas un ārvalsts zinātniskām institūcijām un augstskolām, kā arī ar uzņēmumiem. Cieša sadarbība ir arī ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC).

MBII ir Latvijā vienīgā institūcija, kas piedāvā apmācību studiju programmās:

 • Nanoinženierijā - maģistra studijas, absolventi iegūs grādu Maģistrs nanoinženierijā;
 • Medicīnas inženierijā un fizikā; apmācība notiek, sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitāti:
  • bakalaura studijas, absolventi iegūs grādu Bakalaurs medicīnas fizikā un kvalifikāciju Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris;
  • maģistra studijas, absolventi iegūs grādu Maģistrs medicīnas fizikā.

Ir iespēja turpināt mācības doktorantūrā.

Nanoinženierijas produktus izmanto ikdienā. Nozarē iegūtie rezultāti radikāli maina tehnoloģijas, ko mūsdienās izmanto visās cilvēka darbības jomās – ražošanā, medicīnā, enerģētikā, vides inženierijā, transportā utt. Nanoinženierijā iegulda arvien vairāk un vairāk investīciju. Vairākās valstīs, tai skaitā Latvijā, nanotehnoloģijas ir iezīmētas kā stratēģiskais, prioritārais virziens.

Mūsdienu medicīna plaši izmanto uz inženierijas un fizikas sasniegumiem balstītas tehnoloģijas, kas nodrošina ārstēšanu un diagnostiku molekulārajā līmenī.

MBII pētnieki un mācībspēki kopā ar studentiem veic pētījumus vairākos virzienos:

 • Materiālu nesagraujošās kontroles elektromagnētiskās tehnoloģijas;
 • Elektronu spektroskopija materiālu virsmas pētījumiem;
 • Dažādu materiālu (biomateriālu, bioloģisko audu, pusvadītāju) elektronisko īpašību izmaiņa dažādu faktoru (radiācija, ķīmiska un mehāniskā apstrāde) ietekmes dēļ;
 • Nanodozimetrija;
 • Biočipu tehnoloģijas;
 • Viedtekstīla pielietojumi gaitas analīzei, kustību sasvēršanai un fizioloģiskiem mērījumiem;
 • Neorganisko nanodaļiņu ar vīrusiem līdzīgo daļiņu kompleksi imunomodulācijai;
 • Pulvermateriālu tehnoloģijas;
 • Un citas.

MBII ir aprīkots ar modernu aparatūru apmācībai un pētījumiem. Institūtam ir plašā starptautiska sadarbība.

Biočipu zinātniskā laboratorija

Biomedicīnas un nano inženierijas zinātniskā laboratorija

Mehānikas ekspertīžu centrs

Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija

Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija

Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija

Triboloģijas zinātniskā laboratorija