Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija

Laboratorijas vadītājs, Dr. sc. ing. Andrejs Pupurs
Ķīpsalas iela 6B–525

RTU Materiālu Eksperimentālās Mehānikas Zinātniskās laboratorijas (MEMZL) darbība uzsākta 2019. g. janvārī, iekļaujoties MTAF Mehānikas un mašīnbūves Institūta sastāvā.

MEMZL mērķis ir attīstīt jaunu pētniecības virzienu RTU, kas saistīts ar eksperimetnālās mehānikas metožu izstrādi inovatīviem konstruktīvajiem materiāliem. Galvenais laboratorijas darba uzdevums ir pētīt jaunu daudzfunkcionālu materiālu, kompozītu un citu inovatīvo materiālu darbību.

Šobrīd MEMZL veiktie zinātniskie pētījumi galvenokārt saistīti ar daudzfunkcionāliem materiāliem, kuri papildus mehāniskās slodzes uzņemšanai vienlaicīgi var pildīt arī citas būtiskas funkcijas, piemēram, elektriskās strāvas vadīšanas funkciju, temperatūras absorbēšanu vai vadīšanu, jonu interkalācijas funkciju vai kādu citu fizikālu/ķīmisku funkciju. Šādu materiālu galvenā priekšrocība ir iespēja būtiski samazināt kopējo konstrukcijas svaru un tilpumu sistēmas līmenī. Tieši tādēļ šādiem materiāliem ir ļoti liels pielietošanas potenciāls aeronautikas, autotransporta, elektronikas un citās jomās. Daudzfunkcionālos konstruktīvajos materiālos tiek apvienotas vairākas funkcijas, tās var mijiedarboties dažādos veidos. Tādēļ ir nepieciešamas jaunas eksperimentālas metodes to kompleksās darbības izpētei.

Laboratorijas darba ietvaros tiek eksperimentāli pētīta šādu materiālu īslaicīgā un ilglaicīgā darbība pie statiskām un dinamiskām slodzēm. Laboratorijas kompetencē ietilpst arī analītisku un skaitlisku modeļu izstrāde šādu materiālu darbības prognozēšanai dažādos slogošanas apstākļos.

Labotorijā tiek organizētas vasaras skolas. 2022. gadā notika vasaras skola «Fracture Structures: Material Stress Resistance». Studenti piedalījās lekcijās, laboratorijas darbos, ekskursijās un fiziskās aktivitātēs. Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija nodrošināja studentiem praktiskas apmācības par kompozītmateriālu ražošanu, testēšanu, raksturošanu un galīgo elementu modelēšanu.