Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Būvražošanas institūts

Būvražošanas institūts

Direktors: Profesors Dr. sc. ing. Mārtiņš Vilnītis
Ķīpsalas iela 6A-343, Rīga
+371 29121187 

Institūts nodibināts 1993./1994. māc. g. sākumā. Pirmos gadus institūtu vadīja asoc. prof. Juris Noviks (1993-2000). Laikā no 2000. gada līdz 2013. gadam institūta direktora amatā bija ievēlēts asoc. prof. Jānis Grabis. Sākot ar 2013.gadu institūta direktors ir docents Mārtiņš Vilnītis.

Izveides sākumā institūta sastāvā bija iekļautas trīs katedras: Būvražošanas, Būvmateriālu un būvizstrādājumu, Rūpniecības un civilās celtniecības, kā arī Betona tehnoloģiskās mehānikas laboratorija (no 2000. g. - Betona mehānikas laboratorija). 1998. gadā no būvniecības nozaru katedrām izveidoja četras profesoru grupas: būvmateriālu, būvniecības tehnoloģijas un mehanizācijas, civilo ēku būvniecības un ģeotehnikas profesora grupu. Turpmākajos gados profesoru grupas pārstrukturēja. Būvniecības tehnoloģijas virziena vadībai apstiprināja prof. J. Noviku, būvmašīnu un būvmehanizācijas - prof. V. Mironovu un civilo ēku un ģeotehnikas virzienam asoc. prof. J. Grabi. Būvmateriālu profesora grupu vēlāk nosauca par būvmateriālu lietošanas grupu celtniecībā un to kopā ar būvmateriālu laboratoriju 2001. gadā iekļāva fakultātes Materiālu un konstrukciju institūtā.

2005. gadā Būvražošanas institūtā iekļāva Betona mehānikas laboratoriju un Ekoloģiskās būvniecības centru.