Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratorija

Individuālo aizsardzības līdzekļu laboratorija

Laboratorijas vadītāja: profesore Dr. sc. ing. Inga Dāboliņa

Šī ir vienīgā plaša spektra individuālo aizsardzības līdzekļu, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu testēšanas un novērtēšanas laboratorija Latvijā, kuras aprīkojums ir unikāls pasaules līmenī. Tajā tiek īstenoti arī antropometrijas un ergonomikas testi un pētījumi, kā arī attīstītas jaunas tehnoloģijas, sekmējot Latvijas tautsaimniecības izaugsmi.

Laboratorija nodrošina augsta līmeņa testēšanas pakalpojumus individuālās aizsardzības līdzekļu sertifikācijai, veic tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu objektīvu un neatkarīgu testēšanu un rezultātu interpretāciju, kā arī profesionālu ekspertīzi atbilstoši Latvijas, Eiropas un starptautiskajiem normatīvajiem aktiem un standartiem.

Tās aprīkojumu veido ap 80 dažādu iekārtu, kas paredzētas gan individuālās aizsardzības līdzekļu (piemēram, masku, respiratoru, filtru, īpašuzdevumu apģērbu, piemēram, aizsargtērpu un darba apģērbu) un plaša spektra tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu testēšanai, gan pētniecībai, attīstot ilgtspējīgus un ergonomiskus materiālus un produktus.

Laboratorijas svarīgākie darbības virzieni:

 • tekstilmateriālu vispārīgo īpašību testēšana:
  • šķiedrmateriālu sastāvs;
  • fizikālie raksturlielumi;
  • mehāniskās īpašības;
 • tekstilmateriālu, tekstilizstrādājumu un aizsardzības līdzekļu testēšana:
  • aizsardzība pret karstumu un liesmu;
  • ūdensizturība;
  • siltumpretestība un ūdens tvaika izturība;
  • noturība pret bioloģisko apdraudējumu – materiālu mikrobioloģiskā tīrība un mikroorganismu iespiešanās;
  • testēšana noteiktos mikroklimata apstākļos (termiskais manekens ar elpošanas, svīšanas un gaitas imitācijas funkcijām);
 • elpošanas orgānu aizsarglīdzekļu testēšana;
 • antropometrijas un ergonomikas testi un pētniecība.

Laboratorijas zinātniskajam personālam ir liela pieredze sadarbībā gan ar tekstilindustrijas uzņēmumiem Latvijā un pasaulē, gan veselības aprūpes, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes, Nacionālo bruņoto spēku, Valsts ieņēmumu dienesta, kā arī profesionālā sporta pārstāvjiem, pilnveidojot uniformas, pētot un izstrādājot inovatīvus individuālās aizsardzības līdzekļus, izstrādājot metodes apģērba ergonomiskuma uzlabošanai.

Nodrošinot zināšanu pārnesi, pēc pieprasījuma pieejami tālākizglītības kursi par individuālo aizsardzības līdzekļu, tekstilmateriālu un tekstilizstrādājumu raksturošanu un standartizētām testēšanas metodēm.

Ķīpsalas iela 6B–242, Rīga, LV-1048, Latvija

+371 29364004