Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Mehānikas un mašīnbūves institūts

Institūta direktore, profesore Dr. sc. ing. Irīna Boiko
Ķīpsalas iela 6B–406, Rīga
+371 26037158

MMI veic intensīvu zinātniski pētniecisko darbu inženierzinātņu un tehnoloģiju jomās vairākos virzienos: lietišķā mehānika, mašīnbūves tehnoloģija, siltumtehnika un ražošanas automatizācija.
MMI zinātnieki iesaistīti nacionālo un starptautisko projektu īstenošanā, publicē zinātniskās publikācijas starptautiski atzītos izdevumos, piedalās un organizē zinātniskus pasākumus, ir autori vairākiem patentētiem izgudrojumiem, kā arī zinātībai.

MMI sadarbojas ar Latvijas un ārvalsts zinātniskām institūcijām un augstskolām, kā arī ar uzņēmumiem. Cieša sadarbība ir arī ar Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociāciju (MASOC).

Zinātniski pētnieciskā darbā aktīvi tiek iesaistīti visu studiju līmeņu studējošie.

Mehānikas ekspertīžu centrs

Materiālu eksperimentālās mehānikas zinātniskā laboratorija

Mehānikas un biotekstilmateriālu zinātniskā laboratorija

Mašīnu un mehānismu dinamikas zinātniskā laboratorija

Triboloģijas zinātniskā laboratorija