Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts

Institūta direktors: akadēmiķis, profesors Dr. habil. phys. Jurijs Dehtjars
Ķīpsalas iela 6B–323, Rīga
+371 67089383
bini.rtu.lv

RTU BMF Biomedicīnas inženierzinātņu un nanotehnoloģiju institūts (BINI) ir Latvijā vienīgā institūcija, kas piedāvā apmācību studiju programmās:

 • Nanoinženierijā- maģistra studijas, absolventi iegūs grādu Maģistrs nanoinženierijā;
 • Medicīnas inženierijā un fizikā; apmācība notiek, sadarbojoties ar Rīgas Stradiņa universitāti:
  • bakalaura studijas, absolventi iegūs grādu Bakalaurs medicīnas fizikā un kvalifikāciju Medicīnas fizikālo tehnoloģiju inženieris;
  • maģistra studijas, absolventi iegūs grādu Maģistrs medicīnas fizikā.

Ir iespēja turpināt mācības doktorantūrā.

Nanoinženierijas produktus izmanto ikdienā. Nozarē iegūtie rezultāti radikāli maina tehnoloģijas, ko mūsdienās izmanto visās cilvēka darbības jomās – ražošanā, medicīnā, enerģētikā, vides inženierijā, transportā utt. Nanoinženierijā iegulda arvien vairāk un vairāk investīciju. Vairākās valstīs, tai skaitā Latvijā, nanotehnoloģijas ir iezīmētas kā stratēģiskais, prioritārais virziens.

Mūsdienu medicīna plaši izmanto uz inženierijas un fizikas sasniegumiem balstītas tehnoloģijas, kas nodrošina ārstēšanu un diagnostiku molekulārajā līmenī.

BINI pētnieki un mācībspēki kopa ar studentiem strādā pētījumus vairākos virzienos:

 • Materiālu nesagraujošās kontroles elektromagnētiskās tehnoloģijas;
 • Elektronu spektroskopija materiālu virsmas pētījumiem;
 • Dažādu materiālu (biomateriālu, bioloģisko audu, pusvadītāju) elektronisko īpašību izmaiņa dažādu faktoru (radiācija, ķīmiska un mehāniskā apstrāde) ietekmes dēļ;
 • Nanodozimetrija;
 • Biočipu tehnoloģijas;
 • Viedtekstīla pielietojumi gaitas analīzei, kustību sasvēršanai un fizioloģiskiem mērījumiem;
 • Neorganisko nanodaļiņu ar vīrusiem līdzīgo daļiņu kompleksi imunomodulācijai;
 • Pulvermateriālu tehnoloģijas;
 • Un citas.

BINI ir aprīkots ar modernu aparatūru apmācībai un pētījumiem. Institūtam ir plašā starptautiska sadarbība.

Biočipu zinātniskā laboratorija

Biomedicīnas un nano inženierijas zinātniskā laboratorija

Pulvermateriālu zinātniskā laboratorija