Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Veiksmīgi aizvadīta pirmā kopīga RTU un LU studentu zinātniskā konference

2. maijs, 2018
.
.

Šā gada 23. un 24. aprīlī norisinājās pirmā kopīgā Rīgas Tehniskās Universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultātes (RTU IEVF) sadarbībā ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti (LU BVEF) studentu zinātniskā konference.

Studentu zinātniskajā konferencē bija iespēja piedalīties bakalaura un maģistra studiju programmu studentiem, kuri pirms noslēguma darbu aizstāvēšanas varēja prezentēt savus bakalaura un maģistra darbus, iepazīstinot plašāku auditoriju ar saviem pētījuma atklājumiem.

Kopumā, studentu zinātniskajā konferencē, divās dienās tika prezentēti vairāk kā 30 studentu pētījumi, plaši aptverot dažādas jomas. Katras sekcijā labākie pētījuma autori ieguva garantētas ieejas kartes uz TEDxRiga konferenci – 2018, kā arī aicinājumu iesniegt zinātniskos rakstus publicēšanai Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskajos žurnālos. Starp prezentētājiem, sekciju vadītājiem un klausītājiem norisinājās produktīva diskusija,  izskanēja dažādas idejas un piedāvājumi jauniem pētījumiem nākotnē.  Motivējot un izrādot pateicību, visi dalībnieki saņēma sertifikātus.

Par labākajiem zinātniski pētnieciskā darba autoriem tika atzīti:  

  • Terēze Balode – Boluža, pētījuma tēma Komercbanku uzraudzība un tās īstenošana Latvijā laika posmā no 2008. gada līdz 2016.gadam, LU;
  • Marika Ragucka-Ragovska, pētījuma tēma Muitas vērtības un transfertcenu savstarpējā mijiedarbība, RTU IEVF;
  • Andrejs Liberts, pētījuma tēma Uzņēmuma zīmola nozīme farmācijas nozares slimnīcu segmenta “Bizness biznesam sektorā”, LU;
  • Olga Ormane, pētījuma tēma Darbinieku veiktspējas vadības modeļi, RTU IEVF.

“Studentu zinātniskās konferences Biznesa, vadības un mārketinga sekcijā piedalījās lielākoties maģistra līmeņa studenti. Vienlaikus salīdzinoši augstvērtīgus pētījuma rezultātus demonstrēja arī bakalaura līmeņa studenti. Konferencē studenti izklāstīja lietišķo pētījumu rezultātus, taču atsevišķi darbi bija ar augstu vērtību noteiktās nozarēs. Sekcijas darbs tika organizēts tā, lai studentu pētījumos iegūto rezultātu apspriešanā iesaistītos visi referenti. Viņi šo iespēju aktīvi izmantoja, tādējādi iegūstot atziņas un rekomendācijas turpmākam darbam ne tikai no pētniecībā pieredzējušajiem sekcijas vadītājiem, bet arī citiem studentiem”, uzsver RTU IEVF sekcijas vadītājs Mikus Dubickis.

Veiksmīgi aizvadīta pirmā kopīga RTU un LU studentu zinātniskā konference

Konferences darbs norisinājās divās sekcijās – 24. aprīlī LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē (BVEF) Aktuālie izaicinājumi ekonomikā, savukārt 25. aprīlī RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātē (RTU IEVF) Bizness, vadība un mārketings.

Konferenci organizēja RTU IEVF dekāne prof. Elīna Gaile – Sarkane un LU BVEF zinātņu prodekāne asoc. prof. Inna Romānova.

Kopīgot rakstu

Ziņas