Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Par “IMPRESS” projekta rezultātiem ziņots RTU Zinātniskajā konferencē SCEE-2020

30. oktobris
.
.

IMPRESS projekta noslēgums un rezultāti: izcilības kritērijos balstīti stresa vadības risinājumi

ERASMUS+ 2. pamatdarbības (KA2) “Sadarbība inovāciju veikšanai un labas prakses apmaiņa” Zināšanu apvienību programmas projekts Nr. 588315-EPP-1-2017-ES-EPPKA2-KA “Vadības kompetenču pilnveide izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā - IMPRESS” tuvojas noslēgumam. Noslēguma pasākumu ietvaros, š.g. 16. oktobrī, projekta dalībnieki no 4 Eiropas valstīm – Spānijas, Vācijas, Īrijas un Latvijas sagatavoja un prezentēja ziņojumu RTU 61. starptautiskās zinātniskās konferences SCEE-2020 apakšsekcijā “Inovācija un kvalitātes tehnoloģijas”.

Prezentācijā par vadības kompetenču pilnveidi izcilībā balstītai stresa novēršanai un darbam organizāciju ilgtspējīgai attīstībai Eiropā tika izklāstīta projekta ietvaros izstrādātā metodika indivīda stresa novērtēšanai darba vidē, piemērotāko resursu izvēle un izmantošana stresa mazināšanai, kā arī izcilības kritērijos balstīti stresa vadības risinājumi. Tika demonstrēti arī personāla mācību materiāli un studiju kursos iekļautie moduļi. Prezentācija izraisīja lielu interesi un diskusijas starp pārējiem iepriekšminētās tiešsaistes konferences dalībniekiem.

Projekts noslēdzas šī gada beigās, un tā rezultātā sagatavotie mācību materiāli ir iekļauti dažādos IEVF studiju kursos personāla attīstības un kvalitātes vadības jomās. Papildus informācija par projekta rezultātiem pieejama: http://www.excellence-in-stress-management.eu/results/  

Kopīgot rakstu

Jaunumi

_