Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Inženierekonomikas un vadības fakultātē rādīts izgudrojums saņem patentu

6. novembris, 2018
.
.

Latvijas Republikas Patentu valde apstiprinājusi izgudrojumu, kurš iekļauts patentu reģistrā Nr. 15297 “Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai”.

IEVF absolvents saņem izgudrojuma patentuIzgudrojums radies, apzinoties patērētāju vajadzības un izstrādājot tām atbilstošu produktu, kurš ir vitāli nepieciešams gleznotājiem. Izstrādājums radīts studiju kursa “Jaunu produktu dizains un attīstība” ietvaros. Stāsta nu jau studiju programmas absolvents, mārketinga komunikāciju aģentūras ''Esplanāde'' direktors un izgudrojuma iniciators Jānis Blunavs: “Studiju laikā MBA programmā Inovācijas un uzņēmējdarbība, kursā “Jaunu produktu dizains un attīstība” tika dots uzdevums apzināt līdz šim neapmierinātas patērētāju vajadzības, lai atrastu risinājumus šo vajadzību apmierināšanai. Tā kā mana aizraušanās ir glezniecība (esmu absolvējis Latvijas Mākslas akadēmiju, iegūstot mākslinieka kvalifikāciju un maģistra grādu), tad nereti brīvdienās dodos gleznot brīvā dabā. Uzgleznotais audekls pēc paveiktā jānogādā mājās, taču tas parasti nav nožuvis. Lai krāsa neizsmērētos, nepieciešams nodrošināt tā drošu transportēšanu. Esmu novērojis, ka līdz šim visbiežāk tas ticis darīts, izmantojot dažādus nejauši piemeklētus palīglīdzekļus – starplikas, gumijas saites, saspraudes un tamlīdzīgi. Praksē tomēr šādi risinājumi nav nedz ērti, nedz droši, tādēļ nolēmu izstrādāt speciālu risinājumu, lai radītu ierīci drošai gleznu transportēšanai.“

Studiju kursa “Jaunu produktu dizains un attīstība” vadītāja profesore Elīna Gaile- Sarkane papildina:  “Pasaulē atzītā Masačūsetas tehnoloģiju institūtā izstrādātā jaunu produktu izstrādes metodika, ko pielietojam studiju procesā, ir sarežģīta, taču visnotaļ produktīva. Jāņa grupas studenti nepilnu divu mēnešu laikā gan detalizēti izpētīja un analizēja gleznotāju vajadzības, grupēja tās pēc noteiktiem parametriem, izstrādāja duci konceptskiču iespējamiem risinājumiem, apkopoja dažādo risinājumu labākos raksturlielumus, līdz nonāca pie optimālā risinājuma. Tika izstrādāts un prezentēts arī jaunizgudrotās ierīces funkcionējošs prototips.”

IEVF absolvents saņem izgudrojuma patentuPēc studiju kursa beigšanas izstrādājuma autori turpināja domāt par to, vai būtu iespējams nostiprināt izgudrojuma autortiesības, kā arī komercializēt izstrādni. Šeit ar padomu talkā nāca RTU intelektuālā īpašuma speciāliste Irīna Boiko. Stāsta viens no izgudrojuma izstrādes komandas dalībniekiem docents Modris Ozoliņš: “Patentēšana praksē izvērsās par visnotaļ sarežģītu procesu. Pētījām, kādi risinājumi mūsu apzinātās gleznotāju problēmas risināšanai pasaulē jau ir patentēti, un ar ko mūsu izgudrojums atšķiras. Veicot patentu meklēšanu, nonācām pie secinājuma, ka mūsu risinājums patiesi ir atšķirīgs un labāks par esošajiem, tādēļ izgudrojumam ir labas perspektīvas tikt patentētam. Patenta pieteikšanas procesā viens no izaicinājumiem bija apgūt un pielietot specifisko patentēšanas terminoloģiju.”

Pēc patenta pieteikuma izvērtēšanas, š.g. 20. oktobrī Latvijas Republikas Patentu valde izgudrojumu iekļāva patentu reģistrā.

Šobrīd patenta autori apspriež iespējas izgudrojumu komercializēt, jo mērķa tirgus gleznu turētājam ir šaurs un specifisks. Jāapspriež labākā mārketinga stratēģija, kā arī iespējamā partnerība inovatīvā produkta ražošanai.

IEVF absolvents saņem izgudrojuma patentu

Kopīgot rakstu

Ziņas