Stipendijas un granti

RTU stipendija

Pamatojoties uz 2011. gada 27. jūnijā RTU Senāta sēdē apstiprināto RTU Stipendiju piešķiršanas nolikumu un pieņemtajiem grozījumiem stipendiju piešķiršanas nolikumā, stipendijas tiek piešķirtas šādā kārtībā:

  • Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām ar pirmo reizi ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Ikmēneša stipendijas apjoms studiju programmas apguvei – 113,83 EUR mēnesī

Sīkāka informācija

Kredītam pielīdzinātā stipendija zinātniskā grāda ieguvei

Kredītam pielīdzinātajai stipendijai var pieteikties no valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus viņiem paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā, kuriem nav akadēmisko parādu un kuriem attiecīgajā akadēmiskajā gadā nav piešķirts ESF atbalsts. Kredītam pielīdzinātajai stipendijai var pieteikties visa akadēmiskā gada laikā.

Ikmēneša kredītam pielīdzinātās stipendijas apjoms zinātniskā grāda ieguvei –  85,37 EUR mēnesī.

Iesniegums RTU kredītam pielīdzināta stipendija

RTU Vadlīnijas kredītam pielīdzinātā stipendija

Granti

Doktorantūras pētniecības grantu mērķis ir atbalstīt  kvalitatīvu promocijas darbu izstrādi un veicināt promocijas darba aizstāvēšanu 4. gadā pēc studiju uzsākšanas doktorantūrā.

Grantam var pieteikties visu kursu RTU doktoranti, kuri nav akadēmiskā atvaļinājumā un kuru vecums granta pieteikuma iesniegšanas brīdī nepārsniedz 35 gadus.

Doktorantūras pētniecības grantu konkursa nolikums

Granta pieteikumu jāiesniedz no 2016. gada 5. septembra līdz 9. septembrim Doktorantu studiju nodaļā, Kaļķu ielā 1, 218. telpā.

Granta pieteikums 1. kursam

Granta pieteikums 2., 3., 4. kursam

ESF atsauce
Ja doktora studiju laikā esat saņēmis ESF atbalstu, sagatavojot promocijas darbu, promocijas darba kopsavilkumu vai publikācijas, lūdzam izdarīt ŠĀDU ATSAUCI:

Latviešu valodā:
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu projektā «Atbalsts RTU doktora studiju īstenošanai».

Angļu valodā:
This work has been supported by the European Social Fund within the project «Support for the implementation of doctoral studies at Riga Technical University».

Krievu valodā:
Эта работа выполнена при содействии Европейского социального фонда в рамках проекта «Поддержка развития докторантуры РТУ».

Promocijas darbā un promocijas darba kopsavilkumā šī atsauce ievietojama titullapas otrā pusē.
Publikācijā šī atsauce ievietojama raksta beigās, pirms literatūras saraksta.

 

 

Studijas

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai www.rtu.lv.