Sports

RTU tiek dēvēta par sportiskāko augstskolu Latvijā, un arī 2015. gada «QS Stars» universitāšu reitingā RTU sniegtās sporta iespējas ir augstu novērtētas. 

RTU piedāvā gan obligātās sporta nodarbības pirmkursniekiem, gan arī iespēju pilnveidot prasmes izlašu komandās. RTU ik gadu norisinās vairāki nozīmīgi sporta notikumi, kuros var iesaistīties visi studenti, piemēram, Rektora kausa posmi un noslēguma sporta diena RTU semināru, sporta un atpūtas bāzē «Ronīši», Rudens sporta diena, kā arī Nakts turnīri basketbolā un volejbolā. 

Viens no būtiskākajiem RTU sportistu izlašu notikumiem ir Latvijas Universiāde, kurā piedalās valsts universitāšu studenti. Sporta izlašu studenti piedalās arī Rīgas un Latvijas čempionātos, SELL studentu sporta spēlēs un dažāda mēroga sacensībās Latvijā, Eiropā un pasaulē. 

Sporta klubs

Rīgas Tehniskās universitātes Sporta klubs organizē dažādus sporta pasākumus un sacensības, kur piedalīties ir aicināts ikviens students un RTU komandu sporta izlašu dalībnieks.

Sporta katedra

Sporta katedras darbības mērķis ir īstenot un nodrošināt kvalitatīvu studiju procesu 1. kursu studentiem, vecāko kursu studentiem brīvās izvēles «C» daļā un doktorantiem dažādos sporta veidos, kā arī veicināt treniņa procesu individuālajos sporta veidos un nodrošināt studentu dalību gan Latvijas, gan starptautiska līmeņa sacensībās.

Sporta bāzes

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Sporta bāzes paredzētas RTU studentiem, darbiniekiem un ikvienam, kurš vēlas uzturēt sevi labā fiziskā formā.

Kontakti

Studijas