Kontakti

Zinātņu prorektors 

Profesors Dr. sc. ing.
Tālis Juhna

Pieņemšanas laiki:

Otrdiena 16.00–18.00
Piektdiena 10.00–12.00

 

RTU Zinātņu prorektora dienests nodrošina, attīsta un vada zinātnisko darbību RTU, kā arī organizē zinātnieku sagatavošanu doktora zinātniskā grāda iegūšanai RTU Senāta apstiprinātajās un akreditētajās studiju programmās. 

Kontakti

Amata nosaukums Adrese Tālrunis E-pasts
Zin. prorektora palīdze
Laura Kaparšmita
Kaļķu iela 1–214 +371 67089415
Zin. prorektora vietnieks
prof. Dr. sc. ing.
Gatis Bažbauers
Kaļķu iela 1–214 +371 67089387
Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļa
nodaļas vadītāja
Elīna Ločmele  
Kaļķu iela 1–408 +371 67089892
projektu vadītāja
(publikācijas)
Daina Ostrovska
Kaļķu iela 1–408 +371 67089850
projektu vadītāja
(metodoloģija un analītika)
Madara Būmane   
Kaļķu iela 1–408 +371 67089865
projektu vadītāja
(sabiedriskās attiecības)
Elīna Karaseva
Kaļķu iela 1–408 +371 26517727
datu analītiķe un bibliometre
Elza Vecpuise
Kaļķu iela 1–408 +371 26013889
Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs
centra vadītāja
Laila Eliņa 
Ķīpsalas iela 6A-136 +371 67089137
Projektu vadītāja
Linda Šufriča
Ķīpsalas iela 6A-136 +371 67089179
ITPC tehnoloģiju pārneses speciālists
Renārs Reklaitis  
Ķīpsalas iela 6A-136 +371 67089050
ITPC intelektuālā īpašuma speciāliste
Irīna Boiko
Viskaļu iela 36A-426 +371 67089701,
+371 26037158
Doktorantu studiju daļa
Doktorantu studiju daļas vadītājs
Lauris Bisenieks
Kaļķu iela 1–218 +371 67089416
Doktorantu studiju daļas vadītāja vietniece
Santa Rendore
Kaļķu iela 1–218 +371 67089854
Doktorantūras skolas vadītāja
Lita Akmentiņa
Kaļķu iela 1–218 +371 67089870
Projektu vadītāja
Alīna Galkina 
Kaļķu iela 1–218 +371 67089051
Zinātnes projektu nodaļa
nodaļas vadītāja
Sandra Vasiļevska
Kaļķu iela 1–425 +371 67089356
projektu vadītājs
Mārtiņš Šteinbergs
  +371 67089059
projektu vadītāja
Rita Rimša
  +371 67089869
projektu vadītāja
Ilze Pusbarniece
Kaļķu iela 1–425 +371 67089056
projektu vadītāja
Inga Raginska
Kaļķu iela 1–425 +371 67089056
projektu koordinatore
Sanita Vanaga
Kaļķu iela 1–425 +371 67089495
Projektu vadītāja
Lita Lazdiņa
Kaļķu iela 1–425 +371 67089748
Pētniecības infrastruktūras un tehnoloģiju atbalsta centrs
nodaļas vadītājs
Rafaels Joffe
Kaļķu iela 1–421 + 371 29247222

vadītāja palīgs
Arita Podnieces

Kaļķu iela 1–421  
HPC centra vadītājs
Lauris Cikovskis
Kaļķu iela 1–416 + 371 67089453
projektu vadītāja
Zane Circāne
Kaļķu iela 1–421 + 371 67089453
vecākais lietotāju atbalsta speciālists
Juris Korhs
Kaļķu iela 1–421 + 371 67089983

Zinātne