Iepirkumu saraksts

Publicēts RTU mājaslapā Iepirkuma identifikācijas numurs Iepirkuma nosaukums Statuss Iesniegšanas termiņš Iepirkuma līgumcena
22.06.2017.
RTU-2017/56
“Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros” Izsludināts 10.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
21.06.2017.
RTU-2017/58
“Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām” Izsludināts 06.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
19.06.2017.
RTU-2017/47
Dinamisko parametru noteikšanas un monitoringa sistēmas iegāde Izsludināts 03.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
19.06.2017.
RTU-2017/55
“Reaģentu nelielos iepakojumos iegāde ERAF projekta “Biodegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/078, ietvaros” Izsludināts 05.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
16.06.2017.
RTU-2017/52
Materiālu iegāde atomspēka mikroskopijas veikšanai Izsludināts 21.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
15.06.2017.
RTU-2017/53
Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām Izsludināts 03.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
14.06.2017.
RTU-2017/48
Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1, Rīgā Izsludināts 05.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
13.06.2017.
RTU-2017/54
Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām Izsludināts 03.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
09.06.2017.
RTU-2017/50
Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām Izsludināts 14.07.2017. plkst. 10:00 Būvdarbi: 5 225 000 EUR bez PVN un vairāk
09.06.2017.
RTU-2017/28
Optisko šķiedru sakaru līniju noma, Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu pieslēgumu, Interneta pakalpojumu un autonomu sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana Izsludināts 14.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
06.06.2017.
RTU-2017/44
Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem Noslēdzies 19.06.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
31.05.2017.
RTU-2017/46
“Augstas jaudas optiskā signāla spektra analīzes un optisko šķiedru komutācijas komplekta un optiskā mikroskopa iegāde” Izsludināts 07.07.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
31.05.2017.
RTU-2017/16
Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros Noslēdzies 24.02.2017. Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
26.05.2017.
RTU-2017/49
“Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām” Noslēdzies 07.06.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
19.05.2017.
RTU-2017/45
Skaņas, gaismas aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām Noslēdzies 30.05.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
18.05.2017.
RTU-2017/29
Mācību kursu izstrādāšana un pasniegšana Rīgas Biznesa skolas vajadzībām Vērtēšanā 30.05.2017. plkst. 10:00 Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
10.05.2017.
RTU-2017/42
Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei Vērtēšanā 13.06.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
08.05.2017.
RTU-2017/38
Dažādu laboratorijas ierīču un materiālu iegāde Vērtēšanā 29.05.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
08.05.2017.
RTU-2017/34
Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām Noslēdzies 22.05.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
02.05.2017.
RTU-2017/43
Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Noslēdzies 23.05.2017. plkst. 10:00 Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 22.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/56
Iepirkuma nosaukums “Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 10.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 21.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/58
Iepirkuma nosaukums “Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām”
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 06.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/47
Iepirkuma nosaukums Dinamisko parametru noteikšanas un monitoringa sistēmas iegāde
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 03.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/55
Iepirkuma nosaukums “Reaģentu nelielos iepakojumos iegāde ERAF projekta “Biodegvielas sintēze rapšu eļļas interesterifikācijā”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/078, ietvaros”
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 05.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 16.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/52
Iepirkuma nosaukums Materiālu iegāde atomspēka mikroskopijas veikšanai
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 21.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 15.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/53
Iepirkuma nosaukums Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 03.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 14.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/48
Iepirkuma nosaukums Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1, Rīgā
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 05.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 13.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/54
Iepirkuma nosaukums Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 03.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 09.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/50
Iepirkuma nosaukums Ēkas Ķīpsalas iela 6B, Rīgā, pārbūve, paaugstinot ēkas energoefektivitāti un izmantojot videi draudzīgus celtniecības materiālus un izstrādājumus, RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra vajadzībām
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 14.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Būvdarbi: 5 225 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 09.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/28
Iepirkuma nosaukums Optisko šķiedru sakaru līniju noma, Rīgas Tehniskās universitātes filiāļu pieslēgumu, Interneta pakalpojumu un autonomu sistēmu uzturēšanas pakalpojumu sniegšana
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 14.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 06.06.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/44
Iepirkuma nosaukums Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 19.06.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 31.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/46
Iepirkuma nosaukums “Augstas jaudas optiskā signāla spektra analīzes un optisko šķiedru komutācijas komplekta un optiskā mikroskopa iegāde”
Statuss Izsludināts
Iesniegšanas termiņš 07.07.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 31.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/16
Iepirkuma nosaukums Būvniecības inženierzinātņu fakultātes mācību korpusa Ķīpsalas ielā 6A, Rīgā, pārbūves tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība RTU Inženierzinātņu un viedo tehnoloģiju centra izveides ietvaros
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 24.02.2017
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 26.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/49
Iepirkuma nosaukums “Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām”
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 07.06.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 10 000 - 41 999.99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 19.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/45
Iepirkuma nosaukums Skaņas, gaismas aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 30.05.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 18.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/29
Iepirkuma nosaukums Mācību kursu izstrādāšana un pasniegšana Rīgas Biznesa skolas vajadzībām
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 30.05.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Likuma 2. pielikuma pakalpojumi: 42 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 10.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/42
Iepirkuma nosaukums Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 13.06.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 135 000 EUR bez PVN un vairāk
Publicēts RTU mājaslapā 08.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/38
Iepirkuma nosaukums Dažādu laboratorijas ierīču un materiālu iegāde
Statuss Vērtēšanā
Iesniegšanas termiņš 29.05.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 08.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/34
Iepirkuma nosaukums Specifisku drānu iegāde Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas līdzfinansētā projekta “Vieds un drošs darba apģērbs - SWW” vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 22.05.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 4000 – 41 999,99 EUR bez PVN
Publicēts RTU mājaslapā 02.05.2017
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/43
Iepirkuma nosaukums Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Statuss Noslēdzies
Iesniegšanas termiņš 23.05.2017 plkst. 10:00
Iepirkuma līgumcena Preces un pakalpojumi: 42 000 – 134 999,99 EUR bez PVN

Iepirkuma filtri

Meklēšanā atrasti 578 rezultāti.

Meklētie iepirkumi:

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte