RTU saņemtie apbalvojumi

LDDK balva kategorijā «Labākais darba devējs Latvijā»
Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) ir atzīta par labāko darba devēju Latvijā. RTU balvu kategorijā «Labākais darba devējs Latvijā» saņēma par to, ka augstskola spēj ne tikai novērtēt savus darbiniekus, bet arī sniegt ieguldījumu darba tirgum piemērota, augsti izglītota darbaspēka veidošanā. «Lai to panāktu, Rīgas Tehniskā universitāte ir atvērusi Inženierzinātņu vidusskolu, iesaistījusies nozares normatīvo aktu izveidē, piedalās Zinātnieku naktī,» teikts LDDK žūrijas pamatojumā balvas nominācijā.
Apbalvojums «Latvijas eksportprece 2016»

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) par inovatīvu produktu izveidi un Latvijas vārda nešanu pasaulē saņēmusi Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu «Latvijas eksportprece 2016». RTU novērtēta arī ar kvalitātes zīmi «Quality Product of Latvia», tā veicinot atpazīstamību un apliecinot kvalitāti ārvalstīs.

RTU atzinību izpelnījās ar to, ka universitātē sadarbībā ar uzņēmējiem top gan jauni produkti, kas tiek ieviesti tirgū, gan arī paši RTU zinātnieki veido savus uzņēmumus, kuri komercializē zinātnieku radītās inovācijas. RTU pērn pirmoreiz iekļuva prestižajā starptautiskajā reitingā «The Times Higher Education», kurā augstu novērtēta RTU sadarbība ar industriju un uzņēmējiem.

Latvijas Eksportpadomes organizētais konkurss «Latvijas eksportprece 2016» notika jau trešo reizi. Tā mērķis ir novērtēt un atgādināt par Latvijā strādājošiem uzņēmumiem, kas ražo un eksportē augstas kvalitātes preces un pakalpojumus, tādējādi nesot Latvijas vārdu pasaulē. Šogad Latvijas Eksportpadomes apbalvojumu saņēma 15 laureāti.

Ģimenei draudzīgs komersants

Rīgas Tehniskajai universitātei (RTU) 2016. gada 8. jūnijā svinīgā ceremonijā Labklājības ministrija (LM) piešķīra Ģimenei draudzīga komersanta statusu, apliecinot universitātes spēju īstenot ģimenei draudzīgu politiku, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi.

RTU bērnu spēļu istaba «Lācītis Integrālis», Bērnu un jauniešu universitāte, RTU Mūsdienu deju studija, kurā dejas soli apgūst gan RTU darbinieku, gan citi bērni, kā arī universitātes inženiertehniskās darbnīcas dažādos pasākumos Latvijā ir tikai daži piemēri, kas apliecina universitātes centienus kļūt par ģimenei draudzīgu mācību iestādi. Priecājamies, ka esam novērtēti. Veidojot ģimenei draudzīgas universitātes tēlu, ceram celt inženierzinātņu prestižu un kuplināt jauno inženieru paaudzi, kas nākotnē cels Latvijas labklājību,» saka RTU Kvalitātes vadības un dokumentu pārvaldības departamenta direktors Juris Iljins.

Viņš arī uzsver, ka ne mazāk svarīgi ir tas, ka RTU rūpējas ne vien par jaunākās paaudzes izglītošanu, bet arī attīstīta mūžizglītības konceptu, piedāvājot dažādus tālākizglītības kursus un iespēju iegūt otro augstāko izglītību arī pieaugušajiem.

Kā galvenais kritērijs statusa piešķiršanai bija telpu un aprīkojuma atbilstība bērna vajadzībām. Tāpat vērtēta arī nodarbināto veselības aizsardzība darba vietā, uz klientu orientētu pakalpojumu sniegšana, atbalsta nodrošināšana bērniem un ģimenēm veltītiem pasākumiem, iesaistīšanās labdarības pasākumos, kā arī komersanta politikas orientācija uz darbinieku efektīvu darba un ģimenes dzīves saskaņošanu, piemēram, attālināto darbu, elastīgu vai saīsinātu darba laiku u. c.

Labklājības ministrija uzņēmumiem piešķir Ģimenei draudzīga komersanta statusu, lai veicinātu ģimenisko vērtību nostiprināšanos sabiedrībā un uzlabotu ģimenēm piemērotu dzīves un darba vidi. Ministrija uzsver, ka, saņemot ģimenei draudzīga komersanta statusu, uzņēmums parāda labo praksi un ģimenēm nepieciešamo preču un pakalpojumu izpratni ne tikai attiecībā uz uzņēmuma mikrovidi, bet arī uz sabiedrību kopumā.

Apzinoties nepieciešamību uzrunāt uzņēmumus un popularizēt ģimenei draudzīgas politikas īstenošanu, LM ir vienojusies par sadarbību ar Ilgtspējas indeksu. Tādējādi, izstrādājot atbilstošus kritērijus, kas tika integrēti indeksa aptaujas anketā, tiek apzināti un atlasīti tie uzņēmumi, kuri īsteno minētos kritērijus un atspoguļo labo praksi.

Ilgtspējas indekss
RTU saņem zeltu «Ilgtspējas indeksa 2016» novērtējumā

Rīgas Tehniskā universitātei (RTU) ikgadējā «Ilgtspējas indeksa 2016» mērījumā ir piešķirta zelta kategorija, kas apliecina RTU darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības augsto līmeni. Universitāte indeksa mērījumiem šogad pieteikusies ceturto reizi un šī ir pirmā reize, kad tā ieguvusi zeltu.

 «Rīgas Tehniskā universitāte ir lielākā augstskola Latvijā, un tas nozīmē arī atbildību pret mūsu studentiem, personālu, sabiedrību un apkārtējo vidi. «Ilgtspējas indeksa» novērtējums ir apliecinājums, ka RTU ievēro labus pārvaldības principus un ir atbildīga par savu lomu sabiedrībā,» uzsver RTU rektors akadēmiķis Leonīds Ribickis.

Rektors arī uzsver, ka ilgtspējīga  attīstība ir viena no RTU prioritātēm, jo RTU ir ANO izveidotā Ilgtspējīgas attīstības risinājumu tīkla biedre un RTU zinātnieki palīdz risināt septiņus no ANO ilgtspējīgas attīstības izvirzītajiem mērķiem. RTU atzīta arī par 170. zaļāko universitāti pasaulē, apliecinot universitātes centienus zaļās politikas realizēšanā, kā arī nupat RTU ieguvusi Ģimenei draudzīga komersanta statusu, kas arī ir viens no ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumiem.

Šogad apbalvošanas svinīgā ceremonija notika 9. jūnijā un tās laikā platīna, zelta, sudraba un bronzas kategorijā tiks sveikti 52 Latvijas uzņēmumi, kuri demonstrējuši atbildīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbības pieeju un bijuši pietiekami drosmīgi, lai veiktu publisku sava snieguma novērtējumu.

Indeksam pieteicās vairāk nekā 80 Latvijas uzņēmumi, kas ir pēdējo gadu lielākais skaits. Zelta kategorijā tiks sveikti arī tādi uzņēmumi kā «Latvijas Dzelzceļš», «Latvijas Mobilais telefons», «Nordea banka», «Rīgas siltums», «SEB banka», Starptautiskā lidosta «Rīga» un «Swedbank».

«Ilgtspējas indekss» ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija. Tas vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem. Tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

RTU saņem bronzu «Ilgtspējas indeksa 2015» novērtējumā

RTU ikgadējā «Ilgtspējas indeksa 2015» mērījumā ieguvusi bronzas kategoriju. Šogad apbalvoti 39 Latvijas uzņēmumi, kuri demonstrējuši atbildīgu un tālredzīgu uzņēmējdarbības pieeju un bijuši pietiekami drosmīgi, lai veiktu publisku sava snieguma novērtējumu.

Šogad «Ilgtspējas indeksam» pieteicās 73 uzņēmumi, kas novērtēja savu sniegumu attiecībā uz stratēģisko plānošanu, tirgus attiecībām, darba vidi, attieksmi pret vidi un vietējo kopienu. Dalībnieku vidū arī šogad bija mazs valsts un pašvaldību kapitālsabiedrību īpatsvars.

«Ilgtspējas indekss» ir stratēģisks vadības instruments, kura pamatā ir starptautiski atzīta metodoloģija, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Latvijas uzņēmumu «Ilgtspējas indeksa» metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu «Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index» pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.

Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts, Latvijas Darba devēju konfederācija un nacionālā līmeņa sadarbības partneris Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība. Kopš 2010. gada, kad veiksmīgi tika sākts Ilgtspējas indeksa pilotprojekts, indeksa pašvērtējuma iespējas ir izmantojuši vairāk nekā 200 uzņēmumu.

RTU «Ilgtspējas indeksa 2014» novērtējumā saņem sudraba kategoriju 

Noslēdzoties ikgadējam «Ilgtspējas indeksa 2014» mērījumam, RTU ieguvusi sudraba kategoriju, un tas ir par vienu kategoriju augstāk kā 2013. gadā. 

 «Ilgtspējas indekss» ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītas metodoloģijas, palīdzot Latvijas uzņēmumiem diagnosticēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni. Vienlaikus tas sabiedrībai, valsts un nevalstiskajām organizācijām sniedz objektīvus kritērijus, lai uzslavētu un atbalstītu tādus uzņēmumus, kuri palīdz stiprināt Latvijas ekonomiku ilgtermiņā.

Latvijas uzņēmumu «Ilgtspējas indeksa» metodoloģija balstīta uz ietekmīgāko globālo indeksu «Dow Jones Sustainability Index un Business in the Community CR Index» pieredzi, ņemot vērā korporatīvās atbildības standarta ISO 26000 un Globālās ziņošanas iniciatīvas G3 vadlīniju uzlikto latiņu. Lokalizētais indekss vērtē uzņēmumu sniegumu atbilstoši tieši Latvijai aktuāliem ekonomiskajiem, sociālajiem un vides jautājumiem, vienlaikus pārstāvot starptautiski atzītu izpratni par korporatīvās atbildības un ilgtspējas kritērijiem.  

RTU profesionālā maģistra studiju programmai «Tehniskā tulkošana» piešķirta EMT kvalitātes zīme

RTU Lietišķās valodniecības institūta realizētajai profesionālā maģistra studiju programmai «Tehniskā tulkošana» piešķirta «European Master's in Translation» («EMT») kvalitātes zīme.

Tas nozīmē, ka programmas saturs ir harmonizēts ar citām tulkošanas studiju programmām Eiropas Savienībā, kas studiju programmai piešķir papildu kvalitātes standartu un sekmēs studentu mobilitāti. 

Pievienojoties «EMT» tīklam, būs iespējams uzlabot tulkotāju apmācības kvalitāti un palielināt studiju programmas absolventu – augsti kvalificētu speciālistu – nodarbinātību tulkošanas iestādēs Eiropas Savienības (ES) institūcijās gan Latvijā, gan citās tās dalībvalstīs. 

RTU atkārtoti piešķirta diploma pielikuma Atzinības zīme

RTU ir saņēmusi Eiropas Komisijas (EK) diploma pielikuma Atzinības zīmi, ko 3. jūnijā svinīgā apbalvošanas ceremonijā Banku Augstskolas telpās saņēma no Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA).

Diploma pielikuma Atzinības zīme ir apliecinājums tam, ka RTU izcilā kvalitātē izpilda diploma pielikumu izsniegšanas nosacījumus saskaņā ar Eiropas vienotās augstākās izglītības telpas veidošanas procesa (t. i., Boloņas procesa) vadlīnijām.

Diploma pielikuma mērķis nacionālajā un starptautiskajā mērogā ir atvieglot un uzlabot studiju un profesionālajiem mērķiem nepieciešamo akadēmisko rezultātu izvērtēšanu un atzīšanu, kas savukārt atvieglo un uzlabo absolventu mobilitāti gan valsts iekšienē, gan ārzemēs. Eiropas vienoto diploma pielikumu kopā ar diplomu visi RTU absolventi studiju noslēgumā saņem jau kopš 2004. gada.

 

Eiropas Universitāšu asociācija piešķir RTU savu kvalitātes zīmi

RTU Eiropas Universitāšu asociācijas (EUA) Institūciju novērtēšanas programmas (Institutional Evaluation Programme – IEP) starptautisko ekspertu gala ziņojumā ieguvusi pozitīvu novērtējumu un saņem  organizācijas starptautiski atpazīstamo kvalitātes zīmi «IEPnovērtēts».

IEP ziņojumā akcentēti universitātes sasniegumi zinātnes sasaistē ar inovācijām un augstais absolventu pieprasījums darba tirgū. Ziņojumā augstu vērtēts Ķīpsalā topošais RTU vienotais teritoriālais komplekss, kas kļūs par pirmo mūsdienu parauga inženierzinātņu studentu pilsētiņu Baltijas valstīs.

Kā pozitīvs piemērs minēti RTU pasākumi zināšanu pārneses veicināšanai, kā arī iekšējās kvalitātes sistēmas izveide. Labs vērtējums tika piešķirts arī RTU Zinātniskās bibliotēkas darbībai un apjomīgajai studiju satura digitalizācijai. Eksperti izteica rekomendācijas jauno zinātnieku piesaistei un darbības nepārtrauktībai.

Kā apliecinājumu starptautisko ekspertu gala ziņojuma pozitīvajam novērtējumam RTU ieguvusi «IEP novērtēts» logotipa lietošanas atļauju mājaslapā un citos informatīvajos materiālos.

Universitāte

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai www.rtu.lv.