Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
“Datu iegūšanas moduļa izgatavošana un piegāde ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
RTU-2017/59
30.06.2017. 14.07.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi
RTU-2017/57
29.06.2017. 10.07.2017. plkst. 10:00 SIA “TEHNOVISION” 28 305,60 21.07.2017.
24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
“Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
RTU-2017/56
22.06.2017. 10.07.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
RTU-2017/54
13.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labochema Latvija” 550,00 14.07.2017.
30 dienas
Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
RTU-2017/54
13.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alfis” 580,00 14.07.2017.
30 dienas
Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
RTU-2017/53
15.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 SIA "REVERIE Trading Group" 2 250,00 14.07.2017.
30 dienas
Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
RTU-2017/53
15.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 SIA "BIROTEH" 4 050,00 14.07.2017.
30 dienas
“Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām”
RTU-2017/49
26.05.2017. 07.06.2017. plkst. 10:00 SIA "Sentios" 677,00 21.06.2017.
21.07.2017.
Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1, Rīgā
RTU-2017/48
14.06.2017. 05.07.2017. plkst. 10:00 SIA "STOLLER" 21 375,88 21.07.2017.
90 dienas
Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1, Rīgā
RTU-2017/48
14.06.2017. 05.07.2017. plkst. 10:00 SIA "Lafivents" 39 179,55 21.07.2017.
90 dienas
Dinamisko parametru noteikšanas un monitoringa sistēmas iegāde
RTU-2017/47
19.06.2017. 03.07.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Skaņas, gaismas aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
RTU-2017/45
19.05.2017. 30.05.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S" 25 914,00 12.06.2017.
30.06.2017.
Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem
RTU-2017/44
06.06.2017. 19.06.2017. plkst. 10:00 AS “AJ Power Gas” 41 999,00 30.06.2017.
6 mēneši
Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/43
02.05.2017. 23.05.2017. plkst. 10:00 SIA "Baltic Project Group" 42,00 27.06.2017.
26.06.2021.
Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei
RTU-2017/42
10.05.2017. 13.06.2017. plkst. 10:00 SIA "IBTEH" 38 396,00 14.07.2017.
14 dienas
Tehnoloģisko iekārtu un testēšanas aprīkojuma kalibrēšana un tehniskā apkope
RTU-2017/41
11.04.2017. 25.04.2017. plkst. 10:00 SIA "Derox" 4 130,00 19.05.2017.
19.06.2017.
Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās
RTU-2017/40
26.04.2017. 30.05.2017. plkst. 10:00 AS “VIADA Baltija” 172 000,00 Nav norādīts
Tīkla komunikācijas iekārtu iegāde
RTU-2017/39
06.04.2017. 20.04.2017. plkst. 10:00 SIA "Santa Monica Networks" 41 999,00 24.05.2017.
Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena
Elektronisko komponenšu iegāde
RTU-2017/37
28.04.2017. 11.05.2017. plkst. 10:00 SIA "YEInternational" 2 735,30 01.06.2017.
“Optisko elementu savienošanas komponenšu ar EKO marķējumu iegāde ES projekta 1.1.1.1/16/A/072 "Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai” vajadzībām””
RTU-2017/36
28.04.2017. 13.05.2017. plkst. 10:00 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTRONIC" 6 545,84 09.06.2017.
6 nedēļas
Līguma priekšmets “Datu iegūšanas moduļa izgatavošana un piegāde ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/59
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 30.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 14.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/57
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 29.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “TEHNOVISION”
Līgumcena bez PVN 28 305,60
Līguma izpildes termiņš 21.07.2017.
24 (divdesmit četrus) mēnešus vai līdz kopējās līgumcenas sasniegšanai, atkarībā no tā kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais
Līguma priekšmets “Zeķu izstrādājumu izgatavošana ERAF projekta “Nanolīmenī modificētu tekstiliju virsmu pārklājumu sintēze un enerģētiski neatkarīgas mērīšanas sistēmas integrācija viedapģērbā ar medicīnisko novērojumu funkcijām”, līguma Nr.1.1.1.1/16/A/020, ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/56
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 10.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/54
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Labochema Latvija”
Līgumcena bez PVN 550,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets Ledusskapja un saldētavas iegāde Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūta vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/54
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Alfis”
Līgumcena bez PVN 580,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/53
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "REVERIE Trading Group"
Līgumcena bez PVN 2 250,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets Multimediju iekārtas iegāde Inženierzinātņu vēstures pētniecības centra vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/53
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "BIROTEH"
Līgumcena bez PVN 4 050,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
30 dienas
Līguma priekšmets “Dažādu materiālu iegāde ERAF un citu projektu vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/49
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 26.05.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.06.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Sentios"
Līgumcena bez PVN 677,00
Līguma izpildes termiņš 21.06.2017.
21.07.2017.
Līguma priekšmets Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/48
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 14.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "STOLLER"
Līgumcena bez PVN 21 375,88
Līguma izpildes termiņš 21.07.2017.
90 dienas
Līguma priekšmets Klimata iekārtas iegāde un uzstādīšana P.Valdena ielā 1, Rīgā
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/48
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 14.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 05.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Lafivents"
Līgumcena bez PVN 39 179,55
Līguma izpildes termiņš 21.07.2017.
90 dienas
Līguma priekšmets Dinamisko parametru noteikšanas un monitoringa sistēmas iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/47
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.07.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Skaņas, gaismas aprīkojuma noma un apkalpošana RTU Lielā izlaiduma vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/45
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 19.05.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3S"
Līgumcena bez PVN 25 914,00
Līguma izpildes termiņš 12.06.2017.
30.06.2017.
Līguma priekšmets Dabasgāzes iegāde Rīgas Tehniskās universitātes objektiem
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/44
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.06.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 19.06.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “AJ Power Gas”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 30.06.2017.
6 mēneši
Līguma priekšmets Vājstrāvas tīklu instalācijas materiālu piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/43
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 02.05.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.05.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Baltic Project Group"
Līgumcena bez PVN 42,00
Līguma izpildes termiņš 27.06.2017.
26.06.2021.
Līguma priekšmets Materiālu iegāde miglas aparāta prototipa izveidei
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/42
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 10.05.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.06.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "IBTEH"
Līgumcena bez PVN 38 396,00
Līguma izpildes termiņš 14.07.2017.
14 dienas
Līguma priekšmets Tehnoloģisko iekārtu un testēšanas aprīkojuma kalibrēšana un tehniskā apkope
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/41
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 4 130,00
Līguma izpildes termiņš 19.05.2017.
19.06.2017.
Līguma priekšmets Degvielas iegāde pretendenta degvielas uzpildes stacijās
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/40
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 26.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 30.05.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AS “VIADA Baltija”
Līgumcena bez PVN 172 000,00
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Tīkla komunikācijas iekārtu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/39
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Santa Monica Networks"
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 24.05.2017.
Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/37
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "YEInternational"
Līgumcena bez PVN 2 735,30
Līguma izpildes termiņš 01.06.2017.
Līguma priekšmets “Optisko elementu savienošanas komponenšu ar EKO marķējumu iegāde ES projekta 1.1.1.1/16/A/072 "Pasīvi šķiedru optiskie sensori energoefektīvai transporta infrastruktūras tehniskā stāvokļa uzraudzībai” vajadzībām””
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/36
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.05.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTRONIC"
Līgumcena bez PVN 6 545,84
Līguma izpildes termiņš 09.06.2017.
6 nedēļas

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte