Noslēgto līgumu saraksts

Līguma priekšmets Iepirkuma identifikācijas numurs Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Piegādātāja nosaukums Līgumcena bez PVN Līguma izpildes termiņš
Tehnoloģisko iekārtu un testēšanas aprīkojuma kalibrēšana un tehniskā apkope
RTU-2017/41
11.04.2017. 25.04.2017. plkst. 10:00 SIA "Derox" 4 130,00 19.05.2017.
19.06.2017.
Tīkla komunikācijas iekārtu iegāde
RTU-2017/39
06.04.2017. 20.04.2017. plkst. 10:00 SIA "Santa Monica Networks" 41 999,00 24.05.2017.
Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena
Elektronisko komponenšu iegāde
RTU-2017/37
28.04.2017. 11.05.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Saimniecības preču iegāde RTU vajadzībām
RTU-2017/33
13.04.2017. 27.04.2017. plkst. 10:00 Nav norādīts Nav norādīts Nav norādīts
Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā
RTU-2017/32
16.03.2017. 27.03.2017. plkst. 10:00 SIA „Andre Motors” 11 837,56 Nav norādīts
Datortehnikas iegāde SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
RTU-2017/31
16.03.2017. 27.03.2017. plkst. 10:00 SIA “TelCom” 24 282,50 25.04.2017.
30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Dažāda tipa optisko šķiedru metināmais komplekts
RTU-2017/26
28.02.2017. 13.03.2017. plkst. 10:00 SIA “EMI Sistēmas” 19 220,00 21.03.2017.
20.06.2017.
Īsfilmas izveide par RTU un zinātnes projektiem sabiedrības izglītošanai un prezentācijai ārzemju kolēģiem, kas ieskaņota latviešu un angļu valodās
RTU-2017/24
Nav norādīts 03.03.2017. plkst. 10:00 SIA "Ziņas Tv" 11 500,00 17.03.2017.
08.09.2017.
Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/18
27.03.2017. 18.04.2017. plkst. 10:00 sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media House" 100 000,00 19.05.2017.
12 mēneši
Datortehnikas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/17
22.02.2017. 06.03.2017. plkst. 10:00 SIA “INSER IT”, SIA “TelCom”, SIA “Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika” 41 999,00 10.04.2017.
Vienošanās termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena. Gadījumā, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, Vienošanās ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.
RTU polsterēto vāku, veidlapu un apliecību druka ar zelta un sudraba folijspiedes (karstspiedes) tehniku
RTU-2017/14
28.02.2017. 13.03.2017. plkst. 10:00 SIA "LGV" 620,00 05.04.2017.
RTU polsterēto vāku, veidlapu un apliecību druka ar zelta un sudraba folijspiedes (karstspiedes) tehniku
RTU-2017/14
28.02.2017. 13.03.2017. plkst. 10:00 SIA "LGV" 867,00 05.04.2017.
Aprīkojuma iegāde Silikātu materiālu institūtam
RTU-2017/12
Nav norādīts Nav norādīts SIA “Lordbaron” 5 339,00 03.03.2017.
2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Izstādes stenda sagatavošana, elementu noma, montāža, demontāža un uzglabāšana RTU dalībai izstādē “Skola 2017” un RTU Atvērto durvju dienā
RTU-2017/11
01.02.2017. 13.02.2017. plkst. 10:00 SIA "EXPO-R" 7 419,00 20.02.2017.
28.04.2017.
Juridisko pakalpojumu sniegšana SAM 1.1.1.1. pasākuma ietvaros
RTU-2017/10
Nav norādīts 26.01.2017. plkst. 10:00 SIA „Cvir” 21 916,86 10.02.2017.
08.05.2017.
Neregulāri pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/9
15.02.2017. 27.02.2017. plkst. 10:00 SIA "HANSABUSS LATVIA" 10 000,00 21.03.2017.
Vispārīgās vienošanās termiņš ir 1 (viens) gads no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
RTU-2017/7
Nav norādīts Nav norādīts AS "Capital" 41 999,00 22.03.2017.
Vienošanās termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena. Gadījumā, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, Vienošanās ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas
Mācību un zinātniskās aparatūras iegāde RTU vajadzībām
RTU-2017/6
12.01.2017. 23.01.2017. plkst. 10:00 SIA "EMI Sistēmas" 19 450,00 03.02.2017.
03.05.2017.
Mācību un zinātniskās aparatūras iegāde RTU vajadzībām
RTU-2017/6
12.01.2017. 23.01.2017. plkst. 10:00 SIA "EMI Sistēmas" 14 295,00 10.02.2017.
10.05.2017.
Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes projektu ietvaros
RTU-2017/3
08.02.2017. 20.02.2017. plkst. 10:00 AAS “BTA Baltic Insurance Company” 15 000,00 15.03.2017.
26.03.2021.
Līguma priekšmets Tehnoloģisko iekārtu un testēšanas aprīkojuma kalibrēšana un tehniskā apkope
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/41
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 11.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 25.04.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Derox"
Līgumcena bez PVN 4 130,00
Līguma izpildes termiņš 19.05.2017.
19.06.2017.
Līguma priekšmets Tīkla komunikācijas iekārtu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/39
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 06.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.04.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Santa Monica Networks"
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 24.05.2017.
Vienošanās termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena
Līguma priekšmets Elektronisko komponenšu iegāde
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/37
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 11.05.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Saimniecības preču iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/33
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 13.04.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.04.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums Nav norādīts
Līgumcena bez PVN Nav norādīts
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Kravas furgona iegāde operatīvajā līzingā
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/32
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.03.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Andre Motors”
Līgumcena bez PVN 11 837,56
Līguma izpildes termiņš Nav norādīts
Līguma priekšmets Datortehnikas iegāde SIA "RTU inženierzinātņu vidusskola" vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/31
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 16.03.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “TelCom”
Līgumcena bez PVN 24 282,50
Līguma izpildes termiņš 25.04.2017.
30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Dažāda tipa optisko šķiedru metināmais komplekts
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/26
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “EMI Sistēmas”
Līgumcena bez PVN 19 220,00
Līguma izpildes termiņš 21.03.2017.
20.06.2017.
Līguma priekšmets Īsfilmas izveide par RTU un zinātnes projektiem sabiedrības izglītošanai un prezentācijai ārzemju kolēģiem, kas ieskaņota latviešu un angļu valodās
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/24
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 03.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "Ziņas Tv"
Līgumcena bez PVN 11 500,00
Līguma izpildes termiņš 17.03.2017.
08.09.2017.
Līguma priekšmets Reklāmas izvietošanas pakalpojumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/18
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 27.03.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 18.04.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Media House"
Līgumcena bez PVN 100 000,00
Līguma izpildes termiņš 19.05.2017.
12 mēneši
Līguma priekšmets Datortehnikas iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/17
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 22.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 06.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA “INSER IT”, SIA “TelCom”, SIA “Vidzemes Elektrotehnikas Fabrika”
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 10.04.2017.
Vienošanās termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena. Gadījumā, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, Vienošanās ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 2 (divus) gadus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas.
Līguma priekšmets RTU polsterēto vāku, veidlapu un apliecību druka ar zelta un sudraba folijspiedes (karstspiedes) tehniku
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/14
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "LGV"
Līgumcena bez PVN 620,00
Līguma izpildes termiņš 05.04.2017.
Līguma priekšmets RTU polsterēto vāku, veidlapu un apliecību druka ar zelta un sudraba folijspiedes (karstspiedes) tehniku
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/14
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 28.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.03.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "LGV"
Līgumcena bez PVN 867,00
Līguma izpildes termiņš 05.04.2017.
Līguma priekšmets Aprīkojuma iegāde Silikātu materiālu institūtam
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/12
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Piegādātāja nosaukums SIA “Lordbaron”
Līgumcena bez PVN 5 339,00
Līguma izpildes termiņš 03.03.2017.
2 (divu) mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Izstādes stenda sagatavošana, elementu noma, montāža, demontāža un uzglabāšana RTU dalībai izstādē “Skola 2017” un RTU Atvērto durvju dienā
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/11
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 01.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.02.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "EXPO-R"
Līgumcena bez PVN 7 419,00
Līguma izpildes termiņš 20.02.2017.
28.04.2017.
Līguma priekšmets Juridisko pakalpojumu sniegšana SAM 1.1.1.1. pasākuma ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/10
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 26.01.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA „Cvir”
Līgumcena bez PVN 21 916,86
Līguma izpildes termiņš 10.02.2017.
08.05.2017.
Līguma priekšmets Neregulāri pasažieru pārvadājumi Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/9
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 15.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 27.02.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "HANSABUSS LATVIA"
Līgumcena bez PVN 10 000,00
Līguma izpildes termiņš 21.03.2017.
Vispārīgās vienošanās termiņš ir 1 (viens) gads no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās summa, atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais.
Līguma priekšmets Datortehnikas piederumu iegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/7
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Nav norādīts
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš Nav norādīts
Piegādātāja nosaukums AS "Capital"
Līgumcena bez PVN 41 999,00
Līguma izpildes termiņš 22.03.2017.
Vienošanās termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas vai kamēr tiek sasniegta kopējā Vienošanās līgumcena. Gadījumā, ja līdz Vienošanās darbības termiņa beigām kopējā līgumcena nav izlietota, Vienošanās ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena, bet ne ilgāk kā 4 (četrus) gadus no Vienošanās spēkā stāšanās dienas
Līguma priekšmets Mācību un zinātniskās aparatūras iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/6
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 12.01.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.01.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "EMI Sistēmas"
Līgumcena bez PVN 19 450,00
Līguma izpildes termiņš 03.02.2017.
03.05.2017.
Līguma priekšmets Mācību un zinātniskās aparatūras iegāde RTU vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/6
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 12.01.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 23.01.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums SIA "EMI Sistēmas"
Līgumcena bez PVN 14 295,00
Līguma izpildes termiņš 10.02.2017.
10.05.2017.
Līguma priekšmets Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes projektu ietvaros
Iepirkuma identifikācijas numurs
RTU-2017/3
Paziņojuma publikācijas datums Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā 08.02.2017.
Pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.02.2017. plkst. 10:00
Piegādātāja nosaukums AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Līgumcena bez PVN 15 000,00
Līguma izpildes termiņš 15.03.2017.
26.03.2021.

Iepirkumu nodaļas kontaktinformācija

Universitāte

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītiet sīkdatņu lietošanai www.rtu.lv.