Pēcdoktorantūra

Ir noslēgusies RTU pēcdoktorantu pētniecības pieteikumu priekšatlase darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā» 1.1.1.2. pasākuma «Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts» pētniecības pieteikumu atlases 1. kārtas pētniecības pieteikumu iesniegšanai atbilstoši Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumiem Nr. 50.

Pētniecības pieteikumu 2. kārta tiks izsludināta 2017. gada otrajā ceturksnī. Lūdzam sekot informācijai VIAA mājaslapā.

Pasākuma mērķis ir attīstīt jauno zinātnieku prasmes un palielināt zinātnisko kapacitāti, nodrošinot jauno zinātnieku karjeras uzsākšanas iespējas zinātniskajās institūcijās un pie komersantiem, kā arī pētniecības kompetenču pilnveidošanu, cilvēkresursu atjaunotni un kvalificētu speciālistu skaita pieaugumu.

Priekšatlasē atbalstītie pētniecības pieteikumi

10. oktobra RTU informatīvā semināra par pieteikumu sagatavošanu pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta priekšatlases konkursam video.

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts

Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programma ir nozīmīgs Eiropas Reģionālā attīstības fonda finanšu instruments, kas vērsts uz jauno zinātnieku (pēcdoktorantu) pētniecības kapacitātes un karjeras attīstību. Atbalsts paredzēts pētījumiem Viedās specializācijas stratēģijas mērķu sasniegšanā, izaugsmes prioritāšu īstenošanā vai specializācijas jomu attīstībā.

Kontakti

Zinātne