Pieteikšanās bakalaura un 1. līmeņa (koledžas) studijām

Uzzini, kad un kā notiek pieteikšanās studijām vienotajā pieteikšanās sistēmā, kādi centralizētie eksāmeni ir nepieciešami, ko nozīmē prioritāšu sistēma un cik budžeta vietas paredzētas studiju programmā.

Koledžas līmeņa studiju programmas

Bakalaura līmeņa studiju programmas

Vienotā pieteikšanās sistēma

Ir izveidota vienota sistēma, lai pieteiktos pamatstudijām 11 Latvijas augstskolās. Topošie studenti pieteikumu studijām var iesniegt jebkurā no šo augstskolu pieteikšanās punktiem un pieteikties uz jebkuru no šo augstskolu piedāvātajām studiju programmām.

Līgumu slēgšana

Līgumu slēgšanas vietas un laiki RTU pamatstudiju un augstākā līmeņa studiju programmās 2017. gadā.

Centralizētie eksāmeni un iestājpārbaudījumi

Ja vidējā izglītība iegūta sākot no 2004. gada, konkurss uz tiesībām reģistrēties studijām noteiktās studiju programmās notiek pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Uzzini, kādi centralizētie eksāmeni nepieciešami, lai varētu stāties izvēlētajā studiju programmā.

Studijas