Studiju programmas

Koledžas līmeņa studiju programmas 2017./2018. studiju gadā

 
Būvniecības inženierzinātņu fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves)
25 1500 800 -
Būvdarbu vadīšana
(uzņem pretendentus ar profesionālo vidējo izglītību
un ne mazāk kā 5 gadu praktiskā darba stāžu būvniecības nozarē)
- 900 - -
Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 20 900 - -
Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Enerģētika un elektrotehnika (specializācija: Elektroapgāde un elektroiekārtas)
10 900 - -
Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Cilvēku resursu vadīšana - 800 500 600
Nekustamā īpašuma pārvaldība - 800 500 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - 800 500 600
RTU Cēsu filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Uzņēmējdarbība un vadīšana 8 800 - -
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 12 900 - -
RTU Daugavpils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programma:
Būvdarbu vadīšana 10 900 700 -
Uzņēmējdarbība un vadīšana - 800 - -
RTU Liepājas filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
 pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene) 
1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvdarbu vadīšana  15 900 - 800
Būvniecība (specializācija: Transportbūves) - - 800 -
Datorsistēmas (specializācija: Lietišķo datorsistēmu programmatūra) 12 900 - -
Uzņēmējdarbība un vadīšana 12 800 - 600
RTU Ventspils filiāle
Studiju programma Budžeta vietas Maksa semestrī (EUR)
  pilna laika (klātiene) nepilna laika (neklātiene) nepilna laika (klātiene)
 1. līmeņa profesionālo (koledžas) studiju programmas:
Būvniecība (specializācija: Transportbūves) - 1500 800 -
Cilvēkresursu vadīšana - 800 500 -

Buklets «RTU pamatstudiju programmas 2017/2018»

Studiju programmu reģistrā ir pieejama informācija par programmu akreditāciju, uzņemšanas nosacījumiem, vērtēšanas kārtību, studiju ilgumu, nepieciešamajiem kredītpunktiem, kā arī norādītas iespējamās absolventu profesijas.

Nepilna laika studijas nodrošina Neklātienes un vakara studiju departaments

Studijas