Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Parādīt izvēlni
Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Informēs studentus par atbalstu «zaļā ūdeņraža» pētījumiem

18. septembris, 2023
.
.
.
Foto: pixabay.com

19. septembrī plkst. 14.45 Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Zinātnes un inovāciju centrā, Ķīpsalas ielā 6A, notiks studentiem paredzēts pasākums «GREEN SKILLS for the GREEN DEAL». Tajā būs iespējams gūt informāciju par Vācijas Akadēmiskā apmaiņas dienesta (DAAD) finansēšanas programmu «zaļā ūdeņraža» izpētei – stipendijām studijām, pētniecībai un praksei, atbalstu starptautiskām ekspertu darba grupām utt.

Pasākumā DAAD pārstāvji iepazīstinās ar programmu, sniegs informāciju par to, kurš un kā var pieteikties atbalstam, kādi ir kritēriji, kā arī visu citu studentus interesējošo informāciju.

Atbalstam var pieteikties maģistranti, doktoranti un pēcdoktoranti no dažādām studiju jomām, kuru studiju vai pētniecības virziens ir saistīts ar «zaļo ūdeņradi» (no ražošanas un infrastruktūras līdz pat tirgus stimulēšanai). Papildu informācija.

ES ir apņēmusies sasniegt oglekļa neitralitāti. Lai to paveiktu, ir jāmazina fosilo energoresursu patēriņš, jāsekmē ekonomikas dekarbonizācija. Plašai «zaļā ūdeņraža» izmantošanai dažādās tautsaimniecības jomās nepieciešams veikt padziļinātākus pētījumus. Ar šīs programmas atbalstu iecerēts piesaistīt vairāk jauno zinātnieku «zaļā ūdeņraža» pētniecībai.

Pasākumā «GREEN SKILLS for the GREEN DEAL» notiks arī diskusija, kurā piedalīsies Izglītības un zinātnes ministrijas

Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta Viedās specializācijas stratēģijas vienības vadītājs Uldis Berķis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūta direktors Andris Anspoks un RTU Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātes prodekāne Laila Zemīte.

Pasākums ir daļa no starptautiskā foruma «Ūdeņradis mobilitātei un enerģijai», kas 19. septembrī RTU pulcēs nacionāla un starptautiska mēroga enerģētikas, ūdeņraža enerģētikas un transporta nozares ekspertus, lai spriestu par ūdeņraža kā enerģijas nesēja ieviešanu enerģētikas, transporta un rūpniecības sektoros. Forumā notiks arī dažādu ar ūdeņradi darbināmo transportlīdzekļu demonstrācija.

Kopīgot rakstu

Jaunumi