Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

 

Zinātniskā pētniecība un tās virzieni Arhitektūras fakultātē attīstās atbilstoši Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksei, izaicinājumiem un mūsdienu globālajām tendencēm.

Arhitektūras fakultātē zinātniskā darbība kopumā norit trīs galvenajos pētniecības virzienos.

I. Arhitektūras mantojuma saglabāšana un attīstība, pilsētvides identitāte

  • Latvijas arhitektūras vēsture Eiropas kultūras kontekstā;
  • Vietējā mantojuma saglabāšanas nostādņu un globālo attīstības tendenču līdzsvarošana, veidojot mūsdienīgas pilsētas ar vietējo identitāti;
  • Tradicionālo materiālu izmantošana mūsdienu arhitektūrā;
  • Latvijas «disonējošais» mantojums (bijušās PSRS pamestās militārās teritorijas u.c.).

 

II. Dzīvojamās vides kvalitāte un pilsētu reģenerācija

  • Lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības perspektīvas;
  • Mājokļu kvalitāte pilsētu vēsturiskajos centros;
  • Dzīvojamo rajonu ārtelpas kvalitāte un reģenerācija.

III. Adaptīvas un līdzdalīgas pieejas pilsētu reģenerācijā

  • Pielāgošanās klimata pārmaiņām un pilsētu teritoriju attīstīšana plūdu riskiem pakļautajos apgabalos;
  • Koprade un līdzdalīga plānošana pilsētu reģenerācijai;
  • Viedo pilsētu attīstība un pārvaldība, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošana pilsētplānošanā. 

Mūsdienu tendences un straujā tehnoloģiju attīstība rada nepieciešamību veidot starpdisciplināru un starpsektoru sadarbību kompleksu problēmu risināšanai. Arhitektūras fakultātes zinātnieki aktīvi sadarbojas ar citiem RTU pētniekiem tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās, kā arī iesaistās starpdisciplināros pētījumos RTU pētniecības platformā Pilsētas un attīstība.

Arhitektūras fakultāte arī attīsta un pilnveido sadarbību fundamentālo un lietišķo starpnozaru pētījumu jomā ar citām universitātēm, izglītības, valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, uzņēmumiem, kā arī profesionālajām un sabiedrības organizācijām.