Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Pētniecības virzieni

Pētniecības virzieni

Zinātniskās pētniecības darbs Arhitektūras fakultātē attīstās ciešā saistībā ar Latvijas arhitektūras un pilsētbūvniecības praksi.

Fakultātē tiek veikti pētījumi šādos virzienos:

  • Arhitektūras vēsture un teorija: Latvijas arhitektūras vēsture, Arhitektūras un pilsētplānošanas teorija.
  • Pilsētu ilgtspējīga attīstība: Mūsdienu pilsētu attīstības tendences, arhitektoniski telpiskās vides veidošanas ekoloģiskie aspekti, viedā pilsētu attīstība, ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un datu pārvaldība.
  • Dzīvojamas vides kvalitāte:  Lielmēroga dzīvojamo rajonu attīstības perspektīvas, Mājokļu kvalitātes aspekti pilsētu vēsturiskajos centros, dzīvojamo rajonu ārtelpas kvalitāte.

Straujā tehnoloģiju attīstība industrijā prasa kompleksus problēmu risinājumus, kas pārsniedz vienas fakultātes specializācijas robežas, tāpēc Rīgas Tehniskajā universitātē zinātnieki no dažādām fakultātēm sadarbojas starpdisciplināros pētījumos tautsaimniecībai un sabiedrībai nozīmīgās jomās sešos zinātniskajos virzienos.

Starpdisciplināriem pētījumiem tiek izmantota RTU pētniecības platforma Pilsētas un attīstība.