Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts
Ilze Miķelsone

Ilze Miķelsone

Dr. arch.
Pēcdoktorantūras pētniece

Atkārtota izmantošana, elastīgums un cirkulārā ekonomika arhitektūrā

ORCiD   
LinkedIn
Digital CV

 

Īsa biogrāfija:

Ilze Miķelsone ir praktizējoša arhitekte kopš 2000. gada, strādājusi pie privātu, industriālu un publisku būvju projektiem.

Ilzes zinātniskās intereses ir saistītas ar izmaiņām nozarei būtiskos procesos un vērtībām, kuras virza formālās uzskatu sistēmas. Kopš 2012. gada raksta publikācijas un reflektē par vērtīborientācijas analīzi arhitektūrā kultūrpolitikas, normatīvo aktu un iesaistīto pušu komunikācijas aspektos. Kopā ar kolēģiem izstrādājusi praktisku pētījumu Profesionālās Tālākizglītības Programmas (PTP) pilnveidei (2017) un bijusi redaktore izdevumam «Latvijas arhitektūras politika» (2019).

2019. gadā Ilze ieguva doktora grādu ar promocijas darbu «Vērtību sistēma arhitektūras praksē». Šobrīd Ilze turpina piedalīties konferencēs, vada un recenzē topošo bakalauru un maģistru darbus, lasa lekcijas, dokumentē būvkultūras kontekstu arhitektūras veidošanas ikdienas procesos, veido saturu un intervē interesantas nozares personības.

Pētniecības projekti:

  • Projekts «Arhitektūras digitālās ekskursijas»., VKKF, Latvijas Arhitektu savienība, autore darba grupā, Dec. 2021 – Febr. 2022
  • Projekts «Arhitekts un būvkultūra. Meistarklases»., VKKF, Latvijas Arhitektu savienība, autore darba grupā, Okt. - Dec. 2020

Publikācijas

Promocijas darbs, RTU Arhitektūras projektēšanas katedra. Aizstāvēts 2019. gada 30. oktobrī. Vadītāja profesore Dr. arch. Sandra Treija; zinātniskais konsultants profesors Dr. habil. arch. Jānis Krastiņš.

Kopīgot rakstu