Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Studiju programmas

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Studiju programma aptver dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus. Studijas sniedz zināšanas par viedajām tekstilijām un to projektēšanu. Tev būs iespēja specializēties vienā no trim studiju virzieniem: tekstila tehnoloģija, apģērbu tehnoloģija vai apģērbu konstruēšana.

Dizaina inženierija

Starpdisciplinārā studiju programma profesionālā maģistra grāda iegūšanai dizaina inženierijā ir balstīta uz zinātnisko atklājumu, jaunāko tehnoloģiju un materiālu radošu lietojumu dizaina projektu risinājumos, lai nodrošinātu lietotāju vajadzības, ņemot vērā funkcionālās, estētiskās, lietojamības, vides drošības, ilgtspējas un ražošanas prasības.
Šodien praktizējoši jaunie speciālisti saskaras ar izaicinājumiem - dizaina izšķirošo lomu konkurētspējīgā uzņēmējdarbībā un augstvērtīga dizaina pieprasījumu sabiedrībā, kā arī arvien pieaugošo tehnoloģiju lomu ikvienā nozarē. Tas rada nepieciešamību nepārtraukti apzināt un integrēt dizaina projektos jaunus materiālus, formas, furnitūru, apdares veidus un tehnoloģijas, kā arī ikdienā sastrādāties ar saistīto nozaru speciālistiem un ražošanas inženieriem.

Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Studenti apgūst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas.

 

Materiālu tehnoloģija un dizains

Iespējams izvēlēties vienu no specializācijām: apģērbu dizains un tehnoloģija, koka dizains un tehnoloģija (interjers), ādlietu dizains un tehnoloģija, tekstiliju dizains un tehnoloģija.

Materiālzinātne un nanotehnoloģijas

Uz jaunu materiālu izstrādi un modernu tehnoloģiju izmantošanu orientētā akadēmiskā maģistra studiju programma “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas” piedāvā apgūt prasmēs un kompetencēs balstītu augstākā līmeņa tehnisko izglītību. Paralēli padziļinātām teorētiskām zināšanām tiek veicināta praktisko iemaņu apgūšana ne tikai zinātniskajos institūtos Latvijā, bet arī ražošanas uzņēmumos vai ārvalstu sadarbības partneru institūcijās ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros specializējoties virzienos “Materiālfizika”, “Biomateriāli”, “Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli”, kā arī “Polimēru materiāli un kompozīti (t.sk., nanokompozīti)”. Studiju programmā tiek apgūti vispārīgie studiju kursi par materiālu fizikālo procesu modelēšanu un aprēķiniem, inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu, dažādi profesionālās specializācijas studiju kursi, kā arī izieta prakse, piedāvājot studentiem iespējas veidot studiju plānu atbilstoši individuālām interesēm. Studiju programmas absolventi spēs strādāt kā tehniskie eksperti, konsultanti un inženieri ražošanas uzņēmumā, kas nodarbojas ar materiālu pārstrādi un procesu modelēšanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību, produktu dizainu, testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes laboratorijās, kā arī spēs iesaistīties inovatīvu produktu izstrādes procesā, dibinot savu jaunuzņēmumu.

Materiālu inženierija

https://eplatforma.aika.lv/Studējošie apgūst fundamentālās un inženierdisciplīnas, datormācību, informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi, kā arī iegūst vispārīgas zināšanas par pamatmateriāliem /koksnes materiāli, neorganiskie materiāli, polimēru materiāli, kompozītmateriāli/ un ieskatu par moderno speciālo materiālu veidiem, materiālu ražošanas un ekspluatācijas ekoloģiju, kā arī nolietotu izstrādājumu izmantošanu un atgriešanu materiālu apritē – reciklēšanu