Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte
Parādīt izvēlni
Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Studiju programmas

Apģērbu un tekstila tehnoloģija

Studiju programma aptver dažādas ar atšķirīgām tekstila un apģērbu tehnoloģijām saistītas jomas, ietverot arī inženierzinātņu pamatus. Studijas sniedz zināšanas par viedajām tekstilijām un to projektēšanu. Tev būs iespēja specializēties vienā no trim studiju virzieniem: tekstila tehnoloģija, apģērbu tehnoloģija vai apģērbu konstruēšana.

Ķīmija un ķīmijas tehnoloģija

Studiju programma sagatavo speciālistus ķīmijas, biotehnoloģijas, farmācijas, kosmētikas, pārtikas, būvmateriālu, keramikas, degvielu, koksnes pārstrādes, tekstilmateriālu un citiem ražošanas uzņēmumiem, kvalitātes kontroles un pētniecības laboratorijām, zinātniskajām iestādēm un tirdzniecības uzņēmumiem. Studenti apgūst ķīmijas un ķīmijas tehnoloģijas teorētiskos pamatus un praktiskās iemaņas.

Lietišķā ķīmija

Studiju programma veidota, ievērojot Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju līdz 2030. gadam, Latvijas viedās specializācijas stratēģiju un Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovāciju pamatnostādnes 2014.–2020.gadam. Tā aptver gan Latvijas tautsaimniecībai pažreiz nozīmīgus virzienus, gan tādus, kas kļūs aizvien nozīmīgāki saistībā ar pieaugošo nepieciešamību saglabāt kultūras, vēstures un mākslas pieminekļus un var izmainīt tautsaimniecību tādā veidā, lai mazinātu klimata pārmaiņas.

Materiālu tehnoloģija un dizains

Iespējams izvēlēties vienu no specializācijām: apģērbu dizains un tehnoloģija, koka dizains un tehnoloģija (interjers), ādlietu dizains un tehnoloģija, tekstiliju dizains un tehnoloģija.

Materiālu nanotehnoloģijas

Pateicoties programmas starpnozaru raksturam, tā nodrošina fundamentālu zināšanu apguvi par parādībām un procesiem nanometru līmenī, kā arī izpratni par nanostruktūru integrāciju makrostruktūrās.

Materiālu inženierija

Studējošie apgūst fundamentālās un inženierdisciplīnas, datormācību, informācijas atlases, uzkrāšanas un izvērtēšanas prasmi, kā arī iegūst vispārīgas zināšanas par pamatmateriāliem /koksnes materiāli, neorganiskie materiāli, polimēru materiāli, kompozītmateriāli/ un ieskatu par moderno speciālo materiālu veidiem, materiālu ražošanas un ekspluatācijas ekoloģiju, kā arī nolietotu izstrādājumu izmantošanu un atgriešanu materiālu apritē – reciklēšanu

_