Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

LDDK un RTU sāk īstenot Zināšanu pārneses barometru, lai celtu Latvijas inovāciju kapacitāti

7. maijs
.
.
.

Lai sekmētu augstskolu un uzņēmēju sadarbību, tādējādi veicinot tautsaimniecības izaugsmi, Latvijas Darba devēju konfederācija (LDDK) sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) ievieš jaunu sabiedriskās domas izpētes rīku – Zināšanu pārneses barometru. Pirmā uzņēmēju aptauja notiek no 7. līdz 24. maijam. 

«Latvijas izaugsme ir atkarīga no uzņēmumu spējas radīt inovācijas un produktus ar augstu pievienoto vērtību. Diemžēl statistikas dati joprojām ir skaudri – pētniecības un attīstības intensitāte Latvijā joprojām ir zem viena procenta no IKP, kas ir viens no zemākajiem rādītājiem Eiropas Savienībā. Universitātēm ir svarīga loma tautsaimniecības attīstībā – tās sagatavo nākotnes profesionāļus, savās laboratorijās attīsta jaunas tehnoloģijas un metodes, sadarbojas ar uzņēmumiem zināšanu pārnesē. Ar barometra palīdzību vēlamies ne vien noskaidrot esošo situāciju, bet arī kopā ar industriju meklēt risinājumus efektīvākai starpnozaru sadarbībai un Latvijas inovāciju kapacitātes paaugstināšanai,» norāda RTU attīstības un finanšu prorektors, LDDK padomes loceklis Artūrs Zeps. 

«Zināšanu pārneses barometrs komplektā ar tālākajiem šīs iniciatīvas soļiem palīdzēs LDDK un tās biedriem radīt nepastarpinātu darba devēju ietekmi uz pētniecību, inovācijām un konkurētspējīgas augstākās izglītības piedāvājumu. Šāda veida sadarbība ir līdz šim reti izmantota iespēja ar lielu potenciālu tuvināt nozares ar augstākās izglītības sektoru, lai radītu pozitīvu ietekmi uz ekonomikas izaugsmes mērķu sasniegšanu,» pauž LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte Liene Voroņenko. 

Uzņēmumu un augstskolu sadarbībai ir daudz formu – kompānijas un organizācijas var iesaistīties studiju procesa pilnveidē, nodrošināt studentiem prakses vietas, ļaujot topošajiem profesionāļiem gūt nozares pieredzi jau studiju laikā, ar savām zināšanām dalīties vieslekcijās, iesaistīties pētniecības projektos un sadarboties inovāciju radīšanās un ieviešanā. Ieviešot jauno sabiedriskās domes izpētes rīku, regulāri tiks veiktas uzņēmumu aptaujas, noskaidrojot, cik uzņēmumi ir informēti par sadarbības iespējām un veidiem, cik aktīva ir esošā sadarbība un kādi būtu industrijas ieteikumi sadarbības veicināšanai. Plānots arī izzināt industrijas gaidas no sadarbības ar augstskolām un izprast uzņēmumu redzējumu par sadarbības vērtību. Aptaujā aicināti piedalīties arī tādi uzņēmumi, kuri līdz šim ar augstākās izglītības iestādēm nav sadarbojušies, jo viens no aptaujas mērķiem ir arī noskaidrot iemeslus, kas attur no sadarbības, un kādi potenciālie ieguvumi varētu šo sadarbību veicināt.

Īstenojot Zināšanu pārneses barometru, LDDK un RTU izzinās situāciju uzņēmumu un augstākās izglītības sadarbībā, izstrādās rīcībpolitikas rekomendācijas, potenciālos virzienus turpmākai sadarbībai un ieteikumus tās veicināšanai, kā arī izcels labās prakses piemērus. 

RTU ir vienīgā daudznozaru tehniskā universitāte Latvijā, tās darbības pamats ir zinātne, inovācijās un sadarbībā ar industriju veidots studiju process, kas nodrošina tautsaimniecībai nepieciešamo speciālistu sagatavošanu, kalpojot par pamatu valsts ilgtspējīgai attīstībai.

LDDK ir ietekmīgākā darba devējus pārstāvošā organizācija Latvijā – nacionāla līmeņa darba devēju pārstāvis, un pārstāv darba devēju intereses Saeimā un divpusējās sarunās ar nozaru ministrijām.
 

Kopīgot rakstu

Jaunumi