Būvniecības un mašīnzinību fakultāte
Parādīt izvēlni
Būvniecības un mašīnzinību fakultāte

Mehānikas ekspertīžu centrs

Centra vadītājs, Dr. habil. sc. ing. Jānis Vība
Ķīpsalas iela 6B – 528
+371 29615944 

Jānis Vība ir MTAF Mehānikas ekspertīžu centra (MEC) galvenais eksperts, Latvijas Zinātņu Akadēmijas korespondētājloceklis mehānikā, Latvijas Zinātnes Padomes eksperts Mehānikā un mašinbūvē. 
Eksperts Dr. sc. ing. Edgars Kovals 
Eksperts Ms. sc. ing. Māris Eiduks 
Eksperts Ms. sc.ing. Mārtiņš Irbe 

Jautā – palīdzēsim
Ne visiem jābūt speciālistiem jautājumos un notikumos apkārt mums. Par mehāniku, mašīnbūvi, tehniku, sadzīves avārijām variet pazvanīt mums. Mēs pateiksim, kur griezties, ja
tā ir cita joma. Zvaniet, sūtiet, vaicājiet mums.

MEC Galvenie darbības virzieni, jomas

 • Nodrošina neatkarīgu un objektīvu teorētisko, praktisko un tehnisko ekspertīžu slēdzienu izdarīšanu mehānikas jomā, atbilstoši Latvijas Republikas, Eiropas un starptautiskiem normatīviem aktiem.
 • Veic RTU sadarbību ar valsts un privātām struktūrām jaunu tehnisku un tehnoloģisku izgudrojumu analīzē; konstrukciju stiprības, ilgizturības un stabilitātes novērtēšanā; mehānisko sistēmu dinamikas prognozēšanā un kompleksu problēmu risināšanā mainīgu struktūru mehāniskajās sistēmās.
 • Sniedz matemātiski pamatotus slēdzienus tiesu iestādēm, apdrošināšanas kompānijām un privātpersonām par materiālo objektu mehāniskām sadursmēm, bojājumiem un sagraušanu pie normāliem un ekstremāliem kustības režīmiem, ievērojot apkārtējo vidi un laika apstākļus.
 • Apzina un analīzē iespējamo katastrofu un haosu rašanās iespējas tehnikā, cilvēku sabiedrībā un apkārtējā vidē.
 • Kopā ar apdrošināšanas kompānijām, ceļu satiksmes drošības dienestiem un neatkarīgajiem ekspertiem organizē RTU jaunu ekspertu un trasologu apmācību transporta ceļu satiksmes negadījumu analīzē no dinamikas viedokļa, izmantojot pēdējos sasniegumus zinātnes jomā.
 • Izveido tehnisko un teorētisko bāzi zinātniskai darbībai mehānisko ekspertīžu jomā, sadarbojoties ar Eiropas valstu ekspertiem.
 • Centra pētījumu rezultātus izmanto studentu teorētiskā un praktiskā apmācībā.
 • Piedalās jaunu normatīvo aktu un ekspertīžu - sertifikācijas metožu izstrādāšanā.

Nozīmīgākie darbi:

 • Brīvības pieminekļa zvaigžņu restaurācijas ekspertīze.
 • Rīgas Doma baznīcas kolonu un sienu stāvokļa identifikācija.
 • Latvijas Nacionālā teātra mehānismu restaurācijas ekspertīze.