Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Uzņemšana

Uzņemšana

Reflektantu uzņemšana bakalaura akadēmisko studiju programmā «Arhitektūra» notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem: matemātikā (obligāti) un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī tiek ņemts vērā rezultāts iestājpārbaudījumā zīmēšanā.

Informācija par nepieciešamajiem CE un iestājpārbaudījumiem

Informācija par uzņemšanu RTU

2018. gadā elektroniskā reģistrācija pamatstudijām portālā latvija.lv sāksies no 25. jūnija.

Bezmaksas konsultācijas iestājpārbaudījumam zīmēšanā notiks Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā (Zīmētavā) 27., 28. un 29. jūnijā plkst. 11.00–12.30.

Dokumentu uzrādīšana un pieteikumu apstiprināšana studijām  notiks 3.–10. jūlijā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā, Arhitektūras fakultātes ēkā, Ķīpsalas ielā 6.

Iestājpārbaudījums zīmēšanā notiks 11. jūlijā plkst. 9 Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā (Zīmētavā). Reflektantiem jāierodas uz iestājpārbaudījuma sākumu. Nokavējušies reflektanti pārbaudījuma kārtošanai var netikt pielaisti.
 
Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar RTU Uzņemšanas komisiju, kā arī izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.
 
 
Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek divas reizes gadā – jūlijā (vasaras uzņemšana) un janvārī (ziemas uzņemšana). Uzņemšana nepilna laika doktora studijās notiek visu gadu.