Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Uzņemšana

5. jūlijā plkst. 9.00 sāksies uzņemšana visās RTU studiju programmās. Līdz pat 18. jūlija plkst. 16.00 reflekanti varēs elektroniski pieteikties studijām Rīgas Tehniskajā universitātē, savukārt no 12. jūlija plkst. 9.00 līdz 18. jūlija plkst. 18.00 reflektanti, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē. RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. 

Bakalaura studijas

Pirmais solis ceļā uz arhitekta karjeru ir bakalaura studijas.

Kādi centralizētie eksāmeni jākārto skolā?

Lai iestātos bakalaura akadēmisko studiju programmā «Arhitektūra»,  Tev obligāti jākārto centralizētais eksāmens matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā. Papildus punktus ranga aprēķinā dod centalizētais eksāmens fizikā un/vai ķīmijā.

Jāprot labi zīmēt

Arhitekta darbības pamats ir trīsdimensionālas telpiskās vides veidošana. Jau studiju sākumposmā Tev būs nepieciešamas telpiskās analīzes spējas un prasme grafiski attēlot telpiskus objektus. Tāpēc uzņemšanā ņems vērā arī rezultātu iestājpārbaudījumā zīmēšanā. Iestājpārbaudījumā vērtēs Tavu spēju domāt telpiski un prasmi brīvrokas zīmuļa tehnikā grafiski attēlot trīsdimensionālu objektu plaknē (uz papīra). Iestājpārbaudījumā Tev būs jāparāda, ka Tev ir izpratne par perspektīvu un tās konstruēšanas principiem, proporcijām, kompozīciju un attēlojamo objektu telpisko struktūru.

Informācija par nepieciešamajiem CE un iestājpārbaudījumiem

Kā pieteikties studijām?

Informācija par uzņemšanu RTU pamatstudiju programmās

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar RTU Uzņemšanas komisiju, kā arī izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Maģistra studijas

Arhitekts vispirms ir kvalitatīvas dzīves telpas veidotājs, kurš ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par savu radīto objektu. Taču  parakstīt jaunizstrādātos projektus var tikai sertificēts arhitekts, par kādu var kļūt, pabeidzot maģistrantūru. Ja iegūts tikai bakalaura grāds, tad parakstu zem būvprojekta likt netiks ļauts. 

To, ka maģistrantūras programma «Arhitektūra» nodrošina nepieciešamo izglītību, lai students varētu iegūt tiesības sākt patstāvīgu profesionālo praksi arhitektūrā, spilgi apliecina RTU absolventa Rūda Rubeņa piemērs. 2018. gadā Rūdis Rubenis, beidzot studijas maģistrantūrā, izstrādāja diplomprojektu «Ogres centrālās bibliotēkas jaunbūve». Nepilnu četru gadu laikā viņa sapņu darbs kļuva par reālu objektu. Ēka jau ir ieguvusi sabiedrības un profesionāļu ievērību. 
 

 
 
 

Doktora studijas

Arhitektūra ir starpdisciplināra joma, kas piedāvā arī plašas un daudzveidīgas iespējas pētnicības darba un akadēmiskās karjeras iespējas. Doktora studju laikā iegūtās zināšanas un prasmes ļauj patstāvīgi veikt un vadīt zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. 

Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek divas reizes gadā – jūlijā (vasaras uzņemšana) un janvārī (ziemas uzņemšana).
Uzņemšana nepilna laika doktora studijās notiek visu gadu.
 

Uzzini vairāk par studijām RTU