Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Uzņemšana

Reflektantu uzņemšana bakalaura akadēmisko studiju programmā «Arhitektūra» notiek konkursa kārtībā, pēc centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem matemātikā, latviešu valodā un svešvalodā, gada atzīmēm atsevišķos priekšmetos vidējās izglītības dokumentā, kā arī tiek ņemts vērā rezultāts iestājpārbaudījumā zīmēšanā.

Informācija par nepieciešamajiem CE un iestājpārbaudījumiem

Informācija par uzņemšanu RTU

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar RTU Uzņemšanas komisiju, kā arī izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

 
Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek divas reizes gadā – jūlijā (vasaras uzņemšana) un janvārī (ziemas uzņemšana). Uzņemšana nepilna laika doktora studijās notiek visu gadu.