Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Uzņemšana

No 14. jūlijā plkst. 9.00 līdz 24. jūlija plkst. 16.00 reflekanti varēs elektroniski portālā www.latvija.lv/studijas, vienotās uzņemšanas sistēmā, autorizējoties gan ar eID karti, kurā ir elektroniskais paraksts, gan ar elektronisko parakstu, gan ar eParaksts mobile, gan izmantojot internetbanku, pieteikties studijām Rīgas Tehniskajā universitātē. Šajā laikā reflektanti vienotajā uzņemšanas sistēmā varēs iesniegt, labot un apstiprināt pieteikumus. 

Aicinām topošos reflektantus jau laikus iegūt elektronisko parakstu, jo tas atvieglos formalitāšu kārtošanu, studējot RTU. Universitātē notiek studiju procesa digitalizācija, un arī studiju laikā būs iespēja dokumentus kārtot, izmantojot elektronisko parakstu. 

Izveidot elektroniski un apstiprināt  pieteikumu, nenākot klātienē reflektants varēs pats:

 • ja vidējā izglītība ir iegūta Latvijā un vidējās izglītības dokumenta dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros (Latvijas vidusskolu absolventiem, sākot no 2019. gada, dati ir pieejami vienotajos valsts reģistros, agrāku gadu absolventiem tie var nebūt)
 • ja centralizēto eksāmenu svešvalodā neaizstāj starptautiskais tests;
 • ja esi Latvijas pilsonis  vai nepilsonis;
 • ja vari autentificēties (pieslēgties) e-pakalpojumam ar savu drošo autentifikāciju;
 • ja tiek izpildītas uzņemšanas prasības izvēlētajās studiju programmās un nebūs nepieciešami citi dati, kuri nav pieejami vienotajos datu reģistros (piemēram, esi atbrīvots no CE, ir priekšrocības, kuras jāapliecina ar dokumentiem u.c.)
 • ja ir veikta pieteikuma reģistrācijas maksa e-pakalpojumā.

Sākot no 18. jūlija plkst. 9.00 līdz 24. jūlijam (ieskaitot) plkst. 18.00, reflektanti, kuri kādu iemeslu dēļ nebūs pieteikumu studijām iesnieguši un elektroniski apstiprinājuši portālā Latvija.lv, varēs ierasties uzņemšanas punktos, lai uzrādītu dokumentu oriģinālus un apstiprinātu savus studiju pieteikumus klātienē. RTU uzņemšanas punkts darbosies Rīgā, Arhitektūras fakultātē, Ķīpsalas ielā 6, kā arī RTU reģionālajos studiju un zinātnes centros Liepājā, Ventspilī, Cēsīs un Daugavpilī. 

Piesakoties studijām un apstiprinot pieteikumu klātienē Uzņemšanas komisijā, līdzi jāņem (oriģinālu jāuzrāda):

 • Derīga pase vai personas apliecība;
 • Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
 • Pielikums – sekmju izraksts;
 • CE sertifikāti;
 • Laulības apliecība vai cits atbilstošs dokuments, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu vai ir mainīts personas kods;
 • Akadēmiskā informācijas centra izziņa, ja izglītība iegūta ārvalstīs.

Reģistrācijas maksas apmaksu 40 € apmērā var veikt portālā www.latvija.lv/studijas vai klātienē uzņemšanas punktā ar bankas norēķinu karti.

Iestājpārbaudījums zīmēšanā norisināsies no 25. un 26. jūlijā Rīgā, Ķīpsalas ielā 6, 435. darbnīcā (papildus reģistrācijas maksa par iestājpārbaudījumu 20 EUR).

Bakalaura studijas

Pirmais solis ceļā uz arhitekta karjeru ir bakalaura studijas.

Kādi centralizētie eksāmeni jākārto skolā?

Lai iestātos bakalaura akadēmisko studiju programmā «Arhitektūra»,  Tev obligāti jākārto centralizētais eksāmens matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā. Papildus punktus ranga aprēķinā dod centalizētais eksāmens fizikā un/vai ķīmijā.

Jāprot labi zīmēt

Arhitekta darbības pamats ir trīsdimensionālas telpiskās vides veidošana. Jau studiju sākumposmā Tev būs nepieciešamas telpiskās analīzes spējas un prasme grafiski attēlot telpiskus objektus. Tāpēc uzņemšanā ņems vērā arī rezultātu iestājpārbaudījumā zīmēšanā. Iestājpārbaudījumā vērtēs Tavu spēju domāt telpiski un prasmi brīvrokas zīmuļa tehnikā grafiski attēlot trīsdimensionālu objektu plaknē (uz papīra). Iestājpārbaudījumā Tev būs jāparāda, ka Tev ir izpratne par perspektīvu un tās konstruēšanas principiem, proporcijām, kompozīciju un attēlojamo objektu telpisko struktūru.

Informācija par nepieciešamajiem CE un iestājpārbaudījumiem

Kā pieteikties studijām?

Informācija par uzņemšanu RTU pamatstudiju programmās

Konsultācijas par studiju iespējām un uzņemšanas nosacījumiem var saņemt, sazinoties ar RTU Uzņemšanas komisiju, kā arī izmantojot sociālās saziņas tīklu WhatsApp, rakstot uz +371 28005535. Šis numurs ir aktīvs visu gadu gan kā WhatsApp, gan kā mobilais telefons saziņai ar RTU Uzņemšanas komisiju par studiju iespējām RTU, uzņemšanu un ar to saistītajiem jautājumiem.

Maģistra studijas

Arhitekts vispirms ir kvalitatīvas dzīves telpas veidotājs, kurš ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas atbildību par savu radīto objektu. Taču  parakstīt jaunizstrādātos projektus var tikai sertificēts arhitekts, par kādu var kļūt, pabeidzot maģistrantūru. Ja iegūts tikai bakalaura grāds, tad parakstu zem būvprojekta likt netiks ļauts. 

To, ka maģistrantūras programma «Arhitektūra» nodrošina nepieciešamo izglītību, lai students varētu iegūt tiesības sākt patstāvīgu profesionālo praksi arhitektūrā, spilgi apliecina RTU absolventa Rūda Rubeņa piemērs. 2018. gadā Rūdis Rubenis, beidzot studijas maģistrantūrā, izstrādāja diplomprojektu «Ogres centrālās bibliotēkas jaunbūve». Nepilnu četru gadu laikā viņa sapņu darbs kļuva par reālu objektu. Ēka jau ir ieguvusi sabiedrības un profesionāļu ievērību. 
 

 
 
 

Doktora studijas

Arhitektūra ir starpdisciplināra joma, kas piedāvā arī plašas un daudzveidīgas iespējas pētnicības darba un akadēmiskās karjeras iespējas. Doktora studju laikā iegūtās zināšanas un prasmes ļauj patstāvīgi veikt un vadīt zinātniski pētnieciskos darbus arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu arhitektūras un kultūras pieminekļu restaurācijas jomās. 

Uzņemšana pilna laika doktora studijās notiek divas reizes gadā – jūlijā (vasaras uzņemšana) un janvārī (ziemas uzņemšana).
Uzņemšana nepilna laika doktora studijās notiek visu gadu.
 

Uzzini vairāk par studijām RTU