Arhitektūras un dizaina institūts
Parādīt izvēlni
Arhitektūras un dizaina institūts
Māra Liepa-Zemeša

Māra Liepa-Zemeša

Dr. arch.
Pētniece

Plānošanas process, sabiedrības iesaiste un viedokļu saskaņošana, pilsēttelpas, publiskās ārtepas un publiskās infrastruktūras plānošana

LinkedIn 

 

Īsa biogrāfija:

Izglītību ieguvusi Rīgas Tehniskajā universitātē, iegūstot doktora grādu arhitektūrā, kā arī studējusi tiesību zinātnes Biznesa augstskolā «Turība». Studiju laikā bijusi apmaiņas programmās HafenCity Universitātē Hamburgā un Vīnes Tehniskajā universitātē, kā arī praksē arhitekta Rem Koolhaas vadītajā Office of Metropolitan Architecture Rotterdamā. Pēc doktora zinātniskā grāda iegūšanas par promocijas darbu «Pilsēttelpas attīstība Rīgā» gadu strādājusi par pētnieci Ņujorkas štata Bufalo universitātē ASV.
Profesionālā pieredze pamatā saistīta ar darbu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, kur vada Teritorijas plānojuma nodaļu, strādājot pie dažādiem teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem un pilsētbūvnieciskiem projektiem. Ir Pilsētbūvniecības padomes locekle.
Vairāk kā desmit gadus darbojas Baltijas pilsētu apvienības Plānošanas komisijā, tajā ieņem vadītāja vietnieka amatu. Uzstājas starptautiska un vietēja mēroga semināros un konferencēs par ar Rīgas teritorijas attīstības plānošanu saistītām tēmām. Sagatavojusi un vada studiju kursu Arhitektūras fakultātes maģistrantiem «Ilgtspējīga pilsētu attīstība», strādājot docenta amatā. Ir pieredze studentu noslēguma darbu vadīšanā un recenzēšanā.

Pētnieciskie projekti:

  • Rīgas teritorijas plānojums – projekta vadība kopš 2012. gada;
  • Apkaimju centru plāns – projekta vadība kopš 2022. gada;
  • Priekšizpētes veikšana un rīcības programmas izstrāde Zemo emisiju zonas ieviešanai Rīgas pilsētā – konsultatīvās darba grupas loceklis, kopš 2021. gada;
  • Interreg projekts UrbCulturalPlanning – konsultatīvās darba grupas loceklis, kopš 2019. gada.

Publikācijas:

Rīgas teritorijas plānojums 2030 / M. Liepa-Zemeša // Latvijas Architektūra. – ISSN 1407-4923. – Nr. 136 (2018), 52.-57. lpp.

Effects of public perception on urban planning: evolution of an inclusive planning system during crises in Latvia / Mara Liepa-Zemeša, Daniel Baldwin Hess // Town Planning Review – Oxford: Liverpool University Press, 2016 – ISSN 0041-0020 – Vol. 87, Issue 1, p. 71-92. (award of the best article in the issue)

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma izstrādes metodika / M. Liepa-Zemeša // Latvijas Architektūra. – ISSN 1407-4923. – Nr. 108 (2013), 78.-80. lpp.

Pilsētelpas attīstība Rīgā. Promocijas darba kopsavilkums / M. Liepa-Zemeša – Rīga: RTU, 2011. 47 lpp. ISBN 978-9984-49-335-0

The Transformation of Neighbourhood in the Context of Modern Urban Development in Europe / Mara Liepa-Zemesa // Spaces & Flows: An International Journal of Urban and ExtraUrban Studies. – Champaign, Illinois: Common Ground Publishing LLC, 2011. – ISSN 2152-7857 – Vol. 1, p.  99-111.

The Creation Conditions of Ciy Visual Integrity / M. Liepa-Zemeša = Pilsētas vizuālās viengabalainības veidošanas nosacījumi / M. Liepa-Zemeša. – Teksts paral. angļu un latviešu val. // Scientific Journal of Riga Technical University. Series 10, Architecture and Urban Planning = Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 10. sērija, Arhitektūra un pilsētplānošana. – Rīga: RTU, 2010. – ISSN 1691-4333. – 4. sēj., 57.- 61., 137.-140. lpp.

The Image of Vienna: City as Museum or Dynamic Developed Metropolis? / M. Liepa-Zemesa // K. Šešelgio Skatymai, 2010. – Vilnius : Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2010. – (Science – Future of Lithuania ; 2 t.) – Nr. 3. p. 18-23.

Vīnes urbānā dizaina plānošanas instrumenti / M. Liepa-Zemeša, V. K. Pamer // Latvijas Architektūra. – ISSN 1407-4923. – Nr. 87 (2010), 82.-87. lpp. (Latvijas Architektūras gada balva 2010 – labākā pilsētplānošanas raksta autore 2010. gadā)

Augstceltņu attīstība pilsētvidē / M. Liepa-Zemeša, S. Treija // Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskie raksti. 10. sērija, Arhitektūra un pilsētplānošana. – Rīga : RTU, 2009. – ISSN 1691-4333. – 3. sēj., 52.-66.lpp.

Pēc simts gadiem Hamburgā... / M. Liepa-Zemeša // Latvijas Architektūra. – ISSN 1407-4923. – Nr. 86 (2009), 90.-94. lpp. (Latvijas Architektūras gada balva 2010 – labākā pilsētplānošanas raksta autore 2009. gadā)
 

Kopīgot rakstu