RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Visbiežāk uzņēmumi no praktikantiem sagaida precizitāti un atbildības sajūtu

25. marts, 2019
.
.

Ikdienā, sadarbojoties ar dažādu nozaru uzņēmumiem, mēs sagatavojam praktisko iemaņu veicināšanas konkursu kārtības, kurās minēta svarīgākā informācija par prakses vietu, piemēram, prakses vietas nosaukums, prakses periods, stipendijas apmērs, kā arī apgūstamās prasmes, veicamie uzdevumi un prasības.

Uzdevumi dažādās nozarēs, protams, atšķiras, ņemot vērā uzņēmuma darbības jomu, tomēr prasības gan bieži vien ir līdzīgas arī ļoti atšķirīgās nozarēs. Tādēļ veicām apkopojumu par 2018. gadā izsludinātajiem praktisko iemaņu veicināšanas konkursiem, kādas ir visbiežāk minētās prasības, ko sagaida prakses vadītājs no praktikanta. Mēs vēlamies vairot studentu izpratni par to, kas vēl jāapgūst un kādas īpašības sevī jāattīsta pirms studiju absolvēšanas un karjeras uzsākšanas!

Visbiežāk no studentiem tiek sagaidīta vismaz vienas svešvalodas zināšana. Krievu valoda visbiežāk ir nepieciešama  ekonomikas, būvniecības, nekustamā īpašuma un arhitektūras jomas uzņēmumos. Savukārt angļu valodas zināšanas visbiežāk noder ekonomikas un finanšu, informācijas tehnoloģiju, būvniecības, tiesību zinātnes un mārketinga jomas prakses vietās. Valodu zināšanas visbiežāk tiek pamatotas ar darbu starptautiskos projektos, tāpat arī ar ierobežoto nozaru literatūras pieejamību latviešu valodā, līdz ar to nākas iegūt nepieciešamo informāciju angļu vai krievu valodā.

Tāpat bieži vien no studentiem sagaida konkrētas rakstura īpašības. Piemēram, precizitāte un atbildības sajūta visbiežāk nepieciešama finanšu un ekonomikas, būvniecības, kā arī cilvēkresursu un informācijas tehnoloģiju jomā. Tāpat šajās nozarēs bieži kā nepieciešamās īpašības minētas labas komunikācijas prasmes, spēja veikt uzticētos uzdevumus pastāvīgi, kā arī sadarboties ar kolēģiem, pašiniciatīva un spēja ātri mācīties. Protams, ka ikviens prakses vadītājs priecāsies par motivētu, zinātkāru un pozitīvu praktikantu, kurš vēlēsies ne tikai apgūt jaunas prasmes, bet arī sniegt jaunu skatījumu uz procesiem uzņēmumā.

Visbeidzot īpaši jāizceļ prasības, kas raksturīgas tikai konkrētām jomām, piemēram, būvniecības uzņēmumos bieži vien jau no studentiem sagaida B kategorijas autovadītāja apliecību un labas priekšzināšanas nozares programmatūru lietošanā. Interesanti, ka tikai informācijas tehnoloģiju un mārketinga jomas uzņēmumi no studentiem sagaida radošo domāšanu, savukārt spēja noteikt prioritātes minēta tikai ekonomikas un informācijas tehnoloģiju uzņēmumu izvirzītajās prasībās.

Lai arī prakses mērķis ir iemācīt studentam augstskolā apgūtās zināšanas izmantot praktiski, uzņēmumi katru gadu aizvien lielāku uzmanību pievērš prasmēm un zināšanām, kas studentam būtu jāzina jau pirms prakses uzsākšanas. Tāpat ļoti būtisks aspekts ir studenta spēja argumentēt studiju un prakses vietas izvēli, jo motivācija un zinātkāre ir tas, kas potenciālo darba devēju vidū vienmēr tiek vērtēts visaugstāk!

Kopīgot rakstu

Jaunumi