RTU Attīstības fonds
Parādīt izvēlni
RTU Attīstības fonds

Pasniegta Edvīna Vedēja vārdā nosauktā balva zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā

29. novembris, 2021
.
.
.

Lai veicinātu un atbalstītu Latvijas jauno zinātnieku pētījumus organiskajā ķīmijā, Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) sadarbībā ar nodibinājumu „Rīgas Tehniskās universitātes Attīstības fonds” iedibina LZA ārzemju locekļa Edvīna Vedēja vārdā nosaukto balvu, kas paredzēta jaunajiem zinātņu doktoriem par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā. Šogad balvu par izciliem sasniegumiem organiskajā ķīmijā un naudas balvu 2000 eiro apmērā ieguva Dr.chem. Marija Skvorcova par zinātnisko darbu “Ektrofīlu inducētas ciklopropānu reakcijas ar nukleofīliem”. 

Edvīna Vedēja balva pasniegta pirmo reizi un apbalvošanas ceremonija notika Latvijas Zinātņu akadēmijas telpās. “Tā ir laime, liels gods un atbildība strādāt ar šādiem cilvēkiem, jo tas liek apdomāt, kā mēs turpmāk varam šādu izcilu cilvēku darbu  un ieguldījumu zinātnes nākotnē turpināt. Novēlu mums visiem izcilus zinātniekus un vairāk šādu balvu iedibināšanu”, Anita Straujuma, nodibinājuma RTU Attīstības fonds izpilddirektore. 

Edvīns Vedējs bija izcils ķīmijas zinātnes doktors, kas devis lielu ieguldījumu modernās organiskās sintēzes metodoloģijā un stereoķīmijā. Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera un RTU Goda doktora vārdā nosauktā balva turpmāk sniegs atbalstu jaunajiem zinātniekiem organiskajā ķīmijā. 

“Izstrādāt ceļu no mazas molekulas līdz sarežģītām struktūrām ir liels izaicinājums katra organiskā ķīmiķa un lielo farmācijas kompāniju dzīvē. Jaunu metožu izpēte ir svarīga gan jaunu zāļvielu kandidātu radīšanai, gan arī jau rūpniecībā esošo savienojumu efektīvākai iegūšanai. Mana promocijas darba mērķis bija jaunu sintēzes metožu izveidošana, balstoties uz neklasiskā ciklopropilmetilkatjona unikālo reaģētspēju un ciklopropāna C-C saites reģioselektīvu protolītisku uzšķelšanu. Pētījumu rezultātā izstrādājām metodes homoalilamīna, 1-amino-1-ciklobutilkarbinolu un 1-amino-1-ciklobutānkarbonskābju atvasinājumu sintēzei, balstoties uz neklasiskā ciklopropilmetilkatjona iekšmolekulāru aminēšanu. Promocijas darba rezultātus apkopojām piecās zinātniskajās oriģinālpublikācijās, kā arī sagatavojām vienu apskatrakstu. Savu darbu prezentējām septiņās vietējās un starptautiskās konferencēs,” tā par savu promocijas darbu E.Vedēja balvas ieguvēja Dr.chem Marija Skvorcova. 

Izsludinot E.Vedēja balvu, šogad tika saņemti 7 pieteikumi no jaunajiem zinātniekiem, kas veidoja zinātnisko darbu organiskajā ķīmijā. RTU Attīstības fonds vēlas izteikt pateicību Patrīcijai Andersonei, kas veica ziedojumu, lai Edvīna Vedēja vārdā nosauktā balva varētu atbalstīt kādu no jaunajiem organiskās ķīmijas zinātniekiem. “Marijas darbs bija izcils! Lai iegūtā balva par 2020.gada labāko promocijas darbu organiskajā ķīmijā veicina viņas pastāvīgo izcilību un panākumus ķīmijas nozarē”, Patrīcija Andersone, E.Vedēja vārdā nosauktās balvas ziedojuma veicēja. 

Apsveicam balvas ieguvēju - vēlam turpmāku attīstību un izcilus sasniegumus organiskajā ķīmijā!

Foto: Jānis Brencis

 

Kopīgot rakstu

Jaunumi