Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte
Anita Antenišķe

Anita Antenišķe

Mg. arch.
Lektore

Arhitektūras vēsture, mūsdienu arhitektūras attīstība, pilsētvides reģenerācijai 

ORCiD
LinkedIn
ResearchGate

 

Īsa biogrāfija:

Anita Antenišķe ir arhitektūras maģistre (1999) un lektore RTU Arhitektūras fakultātē, kur jau vairāk nekā 20 gadus vada arhitektūras projektu un noslēguma darbu izstrādi. Galvenie zinātniskās pētniecības virzieni: arhitektūras vēsture, mūsdienu arhitektūras attīstība, pilsētvides reģenerācijai. Šīm tēmām ir veltījusi vairāk nekā 100 publikāciju latviski un angliski profesionālajā presē (žurnālos «Latvijas architektūra», «A10 magazine» u.c.), kā arī referātus daudzās starptautiskās konferencēs gan Latvijā, gan ārvalstīs, un to publikācijas atrodamas gan drukātajos, gan digitālajos arhitektūras un kultūras mantojuma zinātniskajos izdevumos. Viņa ir Latvijas Industriālā mantojuma fonda un DoCoMoMo Latvija biedre, ir vadījusi Latvijas darba grupu Reseau Art Nouveau Network, un ir darbojusies kā Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes un Latvijas Kultūrkapitāla fonda eksperte, kā arī līdzdarbojusies Latvijas arhitektu savienības aktivitātēs.

Publikācijas:

Antenišķe, A. Architectural and Semantic Transformation of the Urban Industrial Landscape in Riga. No: Actes du congres TICCIH Lille Region 2015. Le patrimoine industriel au XXIe siecle, nouveaux defis = Proceedings of the XVIth TICCIH Congress. Industrial Heritage in the 21st Century, New Challenges, Francija, Lille, 6.-11. septembris, 2015. Paris: CILAC, 2018, 31.-37.lpp. ISSN 2429-4861.

Antenišķe, A. Art Nouveau Buildings of Riga for the Future. No: I CDf International Congress, Spānija, Barcelona, 25.-29. jūnijs, 2013. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2015, 519.-532.lpp. ISBN 978-84-475-3660-3.

Antenišķe, A. Problems of Preservation and Development of Karosta in Liepāja. No: Industrial Heritage Around the Baltic Sea. M.Nisser, M.Isacson, A.Lundgren,A.Cinis red. Uppsala: Uppsala Universitet, 2012. 235.-250.lpp. ISBN 978-91-554-8384-5. ISSN 0346-6493.

Antenišķe, A. National Romanticism Apartment Buildings of Riga. No: Art Nouveau & Society: National Identity and International Trends: Historical Lab II: European Colloquium, Slovēnija, Ljubljana, 10.-10. marts, 2006. Ljubljana: Réseau Art Nouveau Network, 2006, 1.-16.lpp.

Antenišķe, A. Industrial Heritage of Riga in the European Context = Rīgas industriālais mantojums Eiropas kontekstā. No: Industriālais mantojums modernā pilsētvidē = Industrial Heritage in the Modern Urban Environment, Latvija, Rīga, 20.-20. septembris, 2002. Rīga: Rīgas dome, 2003, 26.-32.lpp. ISBN 9984-31-288-7.
 

Kopīgot rakstu