Arhitektūras fakultāte
Parādīt izvēlni
Arhitektūras fakultāte

Noslēguma darbi

Noslēguma darbi

Studiju programmu apgūšanas gaitā studentiem daudzos priekšmetos ir jāizstrādā studiju darbi un projekti. Ar studiju projekta izstrādāšanu noslēdzas profilējošā studiju kursa – «Arhitektūras projektēšana» – katra posma apguve.

Ar studiju darbu izstrādāšanu noslēdzas studiju kursu «Mehānikas pamati», «Tērauda un koka konstrukcijas», «Ūdensapgāde un kanalizācija», «Ēku daļas» un «Pilsētbūvniecības pamati» apguve.

Arhitektūras un tēlotājas mākslas priekšmetos nākamā studiju projekta vai darba izstrādāšanu uzsākt atļauts tikai pēc iepriekšējā studiju projekta vai darba sekmīgas nokārtošanas.

Bakalaura studiju nobeigumā tiek izstrādāts bakalaura darbs. Šī darba apjomu, saturu, noformēšanas un aizstāvēšanas kārtību nosaka RTU Senātā 2003. gada 15. decembrī pieņemtais «Akadēmisko studiju bakalaura darba izstrādāšanas un novērtēšanas nolikums».

 

Profesionālo maģistra studiju programmas absolventi veic padziļinātu teorētisko pētījumu un izstrādā diplomprojektu. Reizi gadā visi diplomprojekti tiek apkopoti un izdoti Arhitektūtas fakultātes diplomprojektu gadagrāmatā. 2016., 2017. un 2018. gada izdevumi tapuši, pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda finansiālam atbalstam.

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2023

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2022

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2021

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2020 (15.9 MB)

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2019 (215 MB)

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2018 (14.7 MB)

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2017 (174 MB)

Arhitektūras fakultātes diplomprojektu gadagrāmata 2016 (141 MB)