RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Atbalsts bērnu nometnēm

Atbalsts bērnu nometnēm

Kārtība, lai saņemtu finansiālu atbalstu 70 EUR apmērā bērnu/mazbērnu nometnēm:

  1. 70 EUR atbalsts tiek piešķirts katram bērnam, vecumā no 7–16 gadiem, ne vairāk kā vienai vasaras nometnei.
  2. 70 EUR atbalsts tiek piešķirts mazbērnam, vecumā no 7–16 gadiem, ne vairāk kā vienai vasaras nometnei un, ja, ir vairāki mazbērni, kompensācija tiek piešķirta ne vairāk kā 140 EUR apmērā.
  3. Atbalstu var saņemt vecāki un/vai vecvecāki, kuri ir RTU Arodbiedrības biedri.
  4. Lai saņemtu finansiālu atbalstu, jāaizpilda un jāparaksta Iesnieguma forma atbalsta pieteikšanai.
  5. Pie iesnieguma jāpievieno maksājuma apliecinājums par nometni.

Elektroniski parakstītu iesniegumu ar pievienoto maksājuma apliecināju, jāiesūta uz .

Ar roku parakstīts iesniegums ar pievienoto maksājuma apliecinājumu, jāiesūta skenētā veidā uz un jāiesniedz iesnieguma oriģinālu ar maksājuma apliecinājumu, Studentu servisā ar norādi Arodbiedrībai (Āzenes iela 6, Rīgā).

Iesniegumi tiek izskatīti reizi mēnesi Arodkomitejas sēdē.