RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Pensionāru biedrība

RTU Pensionāru biedrība kā sabiedriska brīvprātīga organizācija darbojas kopš 1991. gada un ir Arodorganizācijas (AO) pārraudzībā. Tajā iesaistījušies RTU pensionētie darbinieki, to skaits uz 2020. gada sākumu ir aptuveni 220. Pensionāru biedrības darbību organizē un vada Pensionāru padome, kuras sastāvu veido RTU 13 struktūrvienību pārstāvji.

RTU Pensionāru Padomes uzdevumi:

  • Paplašināt fakultāšu un citu RTU Struktūrvienību pārstāvniecību padomē, aptverot visas struktūrvienības;
  • Pārstāvēt pensionāru intereses augstskolā un Latvijas pensionāru federācijā.