RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Struktūra

Valde 

RTU AO priekšsēdētājs Artūrs Bogdanovs

+371 27546015

RTU AO priekšsēdētāja vietniece Rita Greitāne

+371 29518048

RTU AO priekšsēdētaja palīdze Marika Vaitkevica

+371 27856726

 

RTU ZB arodgrupas vadītāja Žanete Tupiņa 
 
+371 29503260

 

RTU BMF (mašīnzinību, jūrniecības virziena) arodgrupas vadītāja Vineta Zemīte
 
+371 29451588

 

RTU DTF (ķīmijas virziena) arodgrupas vadītāja Kristīne Lazdoviča 
 
+371 26017179

Arodgrupu vadītāji

RTU BMF (būvniecības virziena) arodgrupas vadītāja Laura Vītola

+371 25253294

RTU AO Rektorāta arodgrupas vadītāja Sanita Sveile

+371 27800500

RTU ZB arodgrupas vadītāja Žanete Tupiņa

+371 29503260

RTU Arhitektūras un dizaina institūta arodgrupas vadītāja Anita Antenišķe

+371 29206530

RTU BMF (mašīnzinību, jūrniecības virziena) arodgrupas vadītāja Vineta Zemīte

+371 29451588

RTU DTF (ķīmijas virziena) arodbiroja vadītāja Kristīne Lazdoviča

+371 26017179

RTU DITEF (datorzinātnes, IT virziena) arodgrupas vadītāja Irīna Eglīte

+371 67089511

RTU DITEF (enerģētika, elektrotehnikas, vides virziena) arodgrupas vadītājs Aleksandras Dimitrovas

+371 27876047 +371 67089788

RTU IEVF arodgrupas vadītāja Rita Greitāne

+371 29518048

RTU SD arodgrupas vadītāja Laimdota Sakuna

+371 67089041

 

RTU Daugavpils arodgrupas vadītāja Inga Dzjadzina

+371 22023340

 

RTU Liepājas arodgrupas vadītāja Sarma Grietēna

+371 29129196