RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Struktūra

Valde 

RTU AO priekšsēdētāja Inesa Bušovska

+371 22023382

RTU AO priekšsēdētaja palīdze Marika Vaitkevica

+371 27856726

 

RTU AO Rektorāta arodgrupas vadītāja Evija Stūrmane
 
+371 67089755

 

RTU ZB arodgrupas vadītāja Žanete Tupiņa 
 
+371 29503260

 

RTU MTAF arodgrupas vadītāja Vineta Zemīte
 
+371 29451588

 

RTU MLĶF arodgrupas vadītāja Kristīne Lazdoviča 
 
+371 26017179

Arodgrupu vadītāji

RTU BIF arodgrupas vadītāja p.i. Laura Vītola

+371 25253294

RTU AO Rektorāta arodgrupas vadītāja Evija Stūrmane

+371 67089755

RTU DTI arodgrupas vadītāja Ilze Baltiņa

+371 26801497

RTU ZB arodgrupas vadītāja Žanete Tupiņa

+371 29503260

RTU MTAF arodgrupas vadītāja Vineta Zemīte

+371 29451588

RTU MLĶF arodbiroja vadītāja Kristīne Lazdoviča

+371 26017179

RTU AF arodgrupas vadītāja Ieva Miķelsone

+371 67089256

RTU DITF arodgrupas vadītāja Irīna Eglīte

+371 67089511

RTU EVIF un ETF arodgrupas vadītājs Aleksandras Dimitrovas

+371 27876047 +371 67089788

RTU IEVF arodgrupas vadītāja Māra Lukaševiča

+371 29496166

RTU SD arodgrupas vadītāja Laimdota Sakuna

+371 67089041

 

RTU Daugavpils arodgrupas vadītāja Inga Dzjadzina

+371 22023340

 

RTU Liepājas arodgrupas vadītāja Sarma Grietēna

+371 29129196