RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Biedriem

Arodorganizācijas un tās biedru attiecības ar RTU, ieskaitot savstarpējās tiesības un pienākumus, nosaka RTU Darba koplīgums, kas tiek slēgts uz vairākiem gadiem ar iespēju reizi gadā to pārskatīt. Tā kā RTU koplīgumu slēdz ar Arodorganizāciju, tad koplīgums uz Jums attiecas arī tad, ja neesat Arodorganizācijas biedrs.