RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Par mums

RTU Arodorganizācija (pilns nosaukums «RĪGAS TEHNISKĀS UNIVERSITĀTES ARODBIEDRĪBAS ORGANIZĀCIJA») ir neatkarīga sabiedriska organizācija, kas dibināta 2004. gada 30. martā. Šobrīd tā ir vienīgā organizācija, kas pārstāv RTU darbinieku intereses RTU un ārpus tās. Iestāšanās un darbība organizācijā ir pilnīgi brīvprātīga un šobrīd pārstāv apmēram 650 biedru intereses. Lai arī konkrēts biedru skaits ir laikā mainīgs, pēdējos desmit gados tas nav būtiski mainījies.

Kādi ir mūsu mērķi? Pārstāvēt, paust un aizstāvēt Rīgas Tehniskās universitātes arodbiedrības biedru intereses sociālā, ekonomiskā un tiesiskā izpratnē.

Būtiskākie šī brīža uzdevumi:

  • padarīt organizāciju par patiesi solidāru;
  • veicināt savu biedru izaugsmi RTU;
  • paplašināt tās pārstāvniecību RTU;
  • nodrošināt aktīvu sadarbību ar citām Latvijas arodorganizācijām savu mērķu sasniegšanai;
  • uzturēt aktīvu dialogu ar RTU vadību un darbiniekiem, kas nav organizācijas biedri, šādi veicot arī viņu interešu ievērošanu;