RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Polises apraksts īsumā:

Jums NG polises numurs: BPA-0437002, darbojas līdz 20.06.2023.

Apdrošināšanas segums RTU darbiniekam* Apdrošinājuma summa:

 • Apdrošinājuma summa nāves gadījumā 15.000 €
 • Apdrošinājuma summa paliekošas invaliditātes gadījumā 15.000 €
 • Smagas** paliekošas invaliditātes gadījumā 30.000 €
 • Apdrošinājuma summa traumām 6.000 €
 • Apdrošinājuma summa sīkām traumām 6.000 €
 • Ārstēšanās izdevumi (Latvijā) 1.500 €
 • Slimnīcas nauda par dienu 15 €
 • Kritisko saslimšanu apdrošināšanas seguma*** summa 2.000 €
 • Infekcijas no kukaiņu kodumiem (iekļautas)
 • terorisma risks (iekļauts)

 

 

NG polises detalizēts apraksts

Noteikumu papildinājums

Ja, Jums gadās nelaimes gadījums, tad ir jāievēro šāda kārtība:

 1. Ja notiek negadījums ir steidzami jāgriežas pie ārsta un jāfiksē viss dokumentāli.
 2. Ne vēlāk kā 3 dienu laikā jāpiesaka negadījums mājaslapā sadaļā PRETENZIJAS, apakšsadaļā ir «Pieteikt prasību».
 3. Tad, kad saņemti visi ar NG saistītie medicīniskie dokumenti un medicīnisko izdevumu čeki, ir jāizpilda NG Pieteikums, jāparaksta, jāieskenē vai jānofotografē un jānosūta uz Informācijas apstrādes piekrišana.

Ja gadījumā ir kādi jautājumi vai neskaidrības, var zvanīt brokeru sabiedrības pārstāvei Rita Stuģe +371 29457277 vai !