RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Nelaimes gadījumu apdrošināšana

Polises apraksts īsumā:

Jums NG polises numurs: BPAC-0538653 , darbojas līdz 20.06.2024.

Apdrošināšanas segums RTU darbiniekam* Apdrošinājuma summa:

 • Apdrošinājuma summa nāves gadījumā 15.000 €
 • Apdrošinājuma summa paliekošas invaliditātes gadījumā 15.000 €
 • Smagas** paliekošas invaliditātes gadījumā 30.000 €
 • Apdrošinājuma summa traumām 6.000 €
 • Apdrošinājuma summa sīkām traumām 6.000 €
 • Ārstēšanās izdevumi (Latvijā) 1.500 €
 • Slimnīcas nauda par dienu 15 €
 • Kritisko saslimšanu apdrošināšanas seguma*** summa 2.000 €
 • Infekcijas no kukaiņu kodumiem (iekļautas)
 • terorisma risks (iekļauts)

 

 

NG polises detalizēts apraksts

Ja, Jums gadās nelaimes gadījums, tad ir jāievēro šāda kārtība:

 1. Ja notiek negadījums ir steidzami jāgriežas pie ārsta un jāfiksē viss dokumentāli.
 2. Ne vēlāk kā 3 dienu laikā jāpiesaka negadījums mājaslapā sadaļā PRETENZIJAS (Personal Accidents Insurance).

Ja gadījumā ir kādi jautājumi vai neskaidrības, var zvanīt brokeru sabiedrības pārstāvei Rita Stuģe +371 29457277 vai !