RTU Arodorganizācija
Parādīt izvēlni
RTU Arodorganizācija

RTU Pensionāru biedrības pakalpojumu grozs

RTU Pensionāru biedrības pakalpojumu grozs
  1. finansiāls atbalsts kā atzinība RTU Goda darbiniekiem (nestrādājošiem);
  2. apsveikums dzīves apaļās un pusapaļās jubilejās − 50 eiro;
  3. pabalsts medicīnisko pakalpojumu saņemšanai (uz iesnieguma un izmaksas apstiprinošu dokumentu pamata) līdz 200 eiro;
  4. pabalsts Ziemassvētkos nestrādājošiem pensionāriem;
  5. atbalsts RTU Pensionāru biedrības biedra nāves gadījumā 200 eiro. (uz iesnieguma pamata).

Iesnieguma forma atbalsta pieteikšanai

Parakstīts iesniegums (ar pievienotām dokumentu kopijām) veselības pabalstu saņemšanai jāiesniedz Arodgrupas pārstāvim vai RTU AO birojā (ar Arodgrupas vadītāja vīzu) Paula Valdena iela 7–308b, Rīgā vai ar elektronisko parakstu droši parakstītu (ar Arodgrupas vadītāja ar elektronisko parakstu droši parakstītu vīzu)  iesūta uz e-pastu

Iesniegumi tiek izskatīti reizi mēnesi Arodkomitejas sēdē.

RTU Pensionāru biedrība buklets

Papildus:

  1. līdz divām reizēm gadā tiek organizētas ekskursijas pa Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas nozīmīgiem un interesantiem kultūrvēsturiskiem un dabas objektiem;
  2. vienu reizi gadā pensionāriem ir iespēja satikties un pārspriest dzīves aktualitātes pie kafijas tases RTU pensionāru saietā;
  3. Pensionāru padomes goda pienākums ir nopelniem bagāto Latvijas Augstskolas (Rīgas Politehnikuma) dibinātāju un mācībspēku kapa vietu apkopšana Lielajos kapos.