RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Granti doktorantiem

ANM (konsolidācijas) granti doktorantiem

No 2024. gada 25. marta līdz 8. aprīlim Rīgas Tehniskās universitātes (RTU), RTU Latvijas Jūras akadēmijas (RTU LJA), RTU Liepājas Akadēmijas (RTU LA) un Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) doktoranti un zinātnes doktora grāda pretendenti aicināti pieteikt dalību izsludinātajā Doktorantūras 2024. gada Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) grantu konkursā.

Konkursa dalībnieki pretendē uz ikmēneša grantu 1292 EUR (t. sk. darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas) vismaz 12 mēnešu nodarbinātībai 0,5 slodzes apjomā, kā arī līdz 500 EUR mēnesī pētniecības izmaksām, Q1, Q2 līmeņa publikācijām un starptautiskajai sadarbībai. Nodarbinātība tiek nodrošināta RTU (t. sk. RTU LJA), RTU LA vai RTA. RTU LA un RTA doktorantiem ir nepieciešams piesaistīt promocijas darba līdzvadītāju vai konsultantu no RTU (1.4. pielikums).

Lai veicinātu starptautisko sadarbību, kopīgu publikāciju rakstīšanu un RTU virzību uz iekļūšanu TOP 500 labāko universitāšu reitingā, vēlams, ka granta realizācijai tiek papildus piesaistīts promocijas darba konsultants vai līdzvadītājs no QS World University Rankings 2024 TOP 500 universitātēm. 

Granta realizāciju varēs uzsākt ar 2024. gada maiju, un tā maksimālais realizācijas termiņš būs 24 mēneši – līdz 2026. gada aprīlim.

Atlases konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas:

Elektroniski parakstīti pieteikumi līdz 2024. gada 8. aprīļa plkst. 23.59 jāiesūta 

Grantu konkurss izsludināts saskaņā ar 2023. gada 5. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 721 «Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.2. reformu un investīciju virziena «Augstskolu pārvaldības modeļa maiņas nodrošināšana» 5.2.1.r. reformas «Augstākās izglītības un zinātnes izcilības un pārvaldības reforma» 5.2.1.1.i. investīcijas «Pētniecības, attīstības un konsolidācijas granti» otrās kārtas «Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešanas granti» īstenošanas noteikumi» Atveseļošanas un noturības mehānisma finansētajā projektā «Konsolidācijas un pārvaldības izmaiņu ieviešana Rīgas Tehniskajā universitātē, Liepājas Universitātē, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā un Latvijas Jūras akadēmijā un Liepājas Jūrniecības koledžā virzībai uz izcilību augstākajā izglītībā, zinātnē un inovācijās».

Lai palīdzētu sagatavoties dalībai konkursā, RTU Doktorantu studiju nodaļa trešdien, 27. martā, plkst. 14.00 organizē informatīvu vebināru par pieteikuma sagatavošanu.

Informatīvajā vebinārā 27. martā tiks gan apskatīti granta realizācijas pamatnosacījumi, gan arī sniegti plašāki skaidrojumi par pieteikuma aizpildīšanu. Vebinārs notiks MS Teams platformā: pieslēgšanās saite; Meeting ID: 322 177 213 646; Passcode: ezNof4.

Vebinārā aicināti piedalīties gan paši doktoranti un zinātnes doktora grāda pretendenti, gan arī viņu promocijas darba vadītāji, konsultanti un struktūrvienību vadītāji.

Vebinārs tiks ierakstīts.

Ar ANM doktorantu grantiem saistītos jautājumus aicinām iesūtīt !

Par konsolidācijas grantiem zinātniskajai kapacitātei RTU (21.03.2024. Pētniecības  platformu seminārs)