RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Arodbiedrība

Arodbiedrība

Liepājas Universitātes arodbiedrības organizācija – Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) dalīborganizācija

LiepU Arodbiedrības organizācijas savus biedrus konsultē par darba likumdošanu, darba apstākļiem, drošības, kā arī ekonomiskajiem un sociālajiem jautājumiem.

Kā kļūt par LiepU arodbiedrības biedru?
Liepājas Universitātes darbinieks, izsakot vēlmi kļūt par arodorganizācijas biedru, aizpilda iesnieguma veidlapu, kuru var saņemt pie arodorganizācijas priekšsēdētājas. Lēmumu  par jaunu biedru uzņemšanu pieņem arodorganizācijas valde. Piederība arodorganizācijai tiek fiksēta ar tā mēneša 1. datumu, par kuru samaksāta biedru nauda. Kuras strādājošajiem biedriem ir 1% apjomā no darba algas.

Priekšsēdētāja
Mg. philol. Inta Genese-Plaude, HMZF lektore
Lielā iela 14, 302. kabinets, Liepāja, LV- 3401

+371 22031824

Pieņemšanas laiks: pirmdiena: 9.30–12.00, otrdiena: 13.00–15.00, ceturtdiena: 16.00–18.00

Priekšsēdētājas vietniece
Ērika Gintere, VSFZ lektore, Mg. paed., Sociālo zinātņu maģistre psiholoģijā

AO grāmatvede
Mg. philol. Ausma Klestrova, seniore

Valde

  • Dr. hist. Ārija Kolosova, VSZF docente
  • Dr. paed. Olga Glikasa, DIF docente
  • Dr. paed. Helēna Vecenāne, PSDF asoc.profesore
  • Mg. paed. Santa Striguna, PSDF lektore
  • Mg. philol. Linda Zulmane, HMZF lektore
  • Uldis Drišļuks, VSZF lektors, profesionālais maģistrs uzņēmējdarbības vadībā
  • Dr. paed. Olga Glikasa, seniore
  • Lilita Millere, plānotāja
  • Solvita Sekača, PSDF sekretāre

Uzticības persona darba drošības jautājumos Solvita Sekača, Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes referente