RTU Liepāja
Parādīt izvēlni
RTU Liepāja

Erasmus+

Erasmus Universitātes harta (EUH) ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības institūcijām piedalīties Erasmus programmas aktivitātēs. Hartā noteikti pamatprincipi, kas augstākās izglītības institūcijām jāievēro, organizējot un īstenojot Erasmus programmas aktivitātes.

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis (programmas valstis):
ES 28 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lielbritānija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina;
ES kandidātvalstis – Turcija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Sākot no 2015./2016. akadēmiskā gada programmā piedalās arī t. s. partnervalstis (pārējās pasaules valstis, kuras nav programmas valstis). Par programmas īstenošanu Latvijā ir atbildīga Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt programmas ieviešanu nodrošina Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

RTU Liepāja Starptautisko attiecību daļa turpinās organizēt, īstenot un pārraudzīt studentu, mācībspēku un darbinieku mobilitāti saistībā ar Erasmus+ programmas Pamatdarbību Nr. 1 (personu mobilitāte augstākās izglītības sektorā).

RTU Liepaja Erasmus ID kods: LV LIEPAJA01
RTU Liepāja PIC kods: PIC 969074233

Erasmus Universitātes harta (2021–2027)

Erasmus Policy Statement

Vairāk informācijas par Erasmus+:

Kontakti:

Galvenā speciāliste starptautiskās sadarbības jautājumos (218. telpa)
ĒRIKA LAUBERGA-SLEŽE
+371 634 07762

Darba laiks: Pirmdiena–ceturtdiena 8.00–16.00, piektdiena 8.00–12.00